satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 05.01.2005 - 02:40:08 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

PF 2005

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
28%
Hlasovalo 466 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

03/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na msc nor, Club a Romantica TV na msc leden, Hallmark na 2. - 4. tden, Galaxie sport a Eurosport na 1.- 4. tden, TV Praha na 1. tden.

06/12 - TV ke staen: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Premiry, HBO Nepremiry, HBO2, HBO2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Private Gold Premiry, Spektrum, Reality, TCM a VH1 na msc leden, Hallmark na 1. tden, Nov programov stuktra TA3.
lnky aktuln rok - 2002 - 2001

06/08
T m televizn prva na Ligu mistr
esk televize zskala na nejbli ti roky vyslac prva na fotbalovou Ligu mistr. Spolu s rakouskou RF a portugalskou RTP vytvoila posledn trojici veejnoprvnch spolenost, jejich kontrakty uzavela UEFA jednn v Evrop.

05/08
Berlnsk nedokonen televizn v
Dnes pinme krtk pohled do historie analogovho TV vysln v Berln - symbolicky prv v tdnu, kdy analog na tomto zem ji pat minulosti a nahradilo jej DVB-T. Mon bude pro vs pekvapenm, e znm televizn v na Alexandrov nmst tu stoj vlastn jenom dky omylu pi stavb jinho vyslae.

27/07
Ani v R jet nen psmo MMDS mrtv
Protoe mobiln opertoi, kte zaplatili za licenci UMTS jet nevyuvaj pidlen psmo, prodlouila Rada pro rozhlasov a televizn vysln licenci nkolika kabelovm providerm na omezen vysln 6 kanl MMDS, a to a do konce roku 2004.

26/07
Nov boxy pro DVB-T firmy Radix
Producent set-top-box, nmeck firma Radix uvd na trh dva nov boxy DVB-T pro pjem digitln terestrick televize. Typ DT-2000 T, kter vychz ze satelitnho boxu DT-X1 a typ DT-2000 TM terestrick a mobiln.

25/07
Chorus a NTL chtj zahjit digitln televizn vysln v psmu MMDS
Spolenosti NTL a Chorus chtj upednostnit technologii MMDS (fixn, nemobiln, bezdrtov mikrovlnn technologie) ped investovnm do DVB-T. Kabelov spolenosti tvrd, e prv takto me bt dosaeno innho pokryt velkho mnostv populace na irskm venkov.

24/07
Seznamte se: souprava pro penos IR signlu VT4
Pokud toume sledovat v pohodl lonice film z videa i satelitu, nemusme si k televizi poizovat jet dal zazen do lonice. Nae domc kino, umstn v obvacm pokoji meme i zde ovldat, sta si pouze podit soupravu pro penos infra signlu z ovladae.

23/07
Digitln rozhlas ance nebo vzdlen budoucnost?
Digitln rozhlas je v Rakousku teprve v zatcch. Za to v Nmecku, kde se T-DAB podporuje z veejnch zdroj, je k dispozici u vce jak 150 program. Ve Velk Britnii je pak celkem 19 celoplonch a asi 10 loklnch program s celkem 85%nm pokrytm.

23/07
Vysln Novy na dvanctm kanle pozvolna kon
Ji od dubna vs informujeme o nutnosti ukonen vysln na 12. televiznm kanlu v psmu VHF, kter bude vyhrazeno digitlnmu rozhlasovmu vysln T-DAB. Dnes se podvme jak postupuje pelaovn na jin Morav.

22/07
Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 40.st analog v Berln kon!
V jubilejn sti naeho serilu zavtme do Nmecka. V Berln bude ji za pr dn (4.8.2003) vypnuta analogov terestrick TV! Dle zavtme na sever, kde severonmeck NDR pipravuje pechod od analogu na DVB-T na pt rok.

21/07
UPC stle vysl na frekvenci mobilnch opertor
Kabel Plus Vchodn Slovensko, dceinn spolenost UPC Slovensko, i nadle vysl na frekvenci, kterou mla podle licence opustit do 30. ervna. Kabel Plus svj signl v psmu MMDS. Pitom frekvenci 2110 2200 MHz ji od 1. 7. 2003 zskali mobiln opertoi tet generace s licenc na UMTS - spolenosti Orange a Eurotel.Poet dostupnch lnk: 1284
zobrazuj se: 1201 ... 1210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!