satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
ter 25.01.2005 - 18:29:12 online 3 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
23%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 522 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

22/01 - TV ke staen: Program: VH1 na msc bezen, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV EU, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1 Classic a VH1 UK na msc nor.

20/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na bezen, Animal Planet, BBC Prime, Cartoon, Private Gold, Reality, Romantica a TCM na nor, Eurosport a Eurosport 2 na 6. - 7. tden, Galaxie sport na 6. tden, Hallmark na 5. - 7. tden, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 5. - 6. tden.

06/01 - TV ke staen: Program: AXN, Club, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Nepremiry, HBO Premiry, HBO 2, HBO 2 Guide, MTV Europe, Spektrum a VH1 na msc nor, Galaxie sport, Eurosport na 5. tden, Eurosport 2 na 3. - 5. tden, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 3. - 4. tden.

03/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na msc nor, Anime+, Club, CNN a Romantica TV na msc leden, Hallmark, Galaxie sport a Eurosport na 3. - 4. tden.

06/12 - TV ke staen: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Premiry, HBO Nepremiry, HBO2, HBO2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Private Gold Premiry, Spektrum, Reality, TCM a VH1 na msc leden, Nov programov stuktra TA3.
Stanice a vyslae aktuln rok - 2002 - 2001

03/11
Al - Dazra otevr Arabm svt
Navzdory vhradm, kter lze mt k televizi Al-Dazra, je tato arabsk stanice v jistm ohledu nejdleitjm zpravodajskm kanlem na svt. Dnes m ve svt 30 redakc. Sleduje ji 30 a 35 milion divk (z 280 milion Arab), veden stanice pipravuje anglick vysln a kanl vnovan vysln dokument.

31/10
TV JOJ a TA3 s pripraven zavies peoplemetre v roku 2004 aj bez PMT
Zstupcovia TV JOJ a TA3 vyzvali TV Markza, aby do siedmich dn pripojila svoj podpis k Zmluve o budcej zmluve medzi PMT a vskumnou spolonosou TNS SK. Markza podpsanie tejto zmluvy, kovej pre zavdzac vskum na zavedenie peoplemetrov, zatia nepodpsala s poukazom na dajne nedostaton garancie zo strany STV.

30/10
RFE/RL zaalo ped pti lety vyslat do rnu a Irku
Ped pti lety zaalo Rdio Svobodn Evropa/Rdio Svoboda (RFE/RL) vyslat do Irku: byla to plhodina denn a redaktoi museli kvli sv bezpenosti tajit i svoji totonost. Po pdu reimu Saddma Husajna se atmosfra uvolnila. Redaktoi se mohli nechat konen vyfotit i do redaknho asopisu, a prask sted rdia dokonce hled stlou kancel v Bagddu.

29/10
Zpis 19. zasedn Rady pro rozhlasov a televizn vysln

Zpis 19. zasedn Rady pro rozhlasov a televizn vysln, konanho ve dnech 7., 8. a 15. jna 2003

28/10
Bude mt Nmecko kanl TV Bundestag?
Debaty z berlnskho sdla Spolkovho snmu by mohly bt v budoucnu k vidn na specilnm celonmeckm kanlu - TV Bundestag. Prosazuje to f sluby parlamentn televize spolkovho snmu Bierhoff: \"Chceme, aby parlamentn kanl ml sv msto jako program v celonmeck TV struktue a byl pstupn obanm, jako ARD, RTL i ProSieben.\"

27/10
Je Arte prav motor Eurpy?
Franczsko-nemeck televzna stanica Arte vznikla v roku 1990 po podpise 11 krajn o zaloen spolonej eurpskej kultrnej televzie so sdlom v trasburgu. Prv programy sa v teri objavili koncom mja 1992. Arte je prejavom spolonej vle da kontinentu, a cez satelitn vysielanie celmu svetu vkladn skriu eurpskeho pohadu na umenie, ekonomiku a politiku.

24/10
Dokme sa konene aj plne novch rdi?
Kancelria Rady pre vysielanie a retransmisiu dnes ukon prijmanie iadost o as na aktulnom licennom konan. V hre s lokality B.Bystrica, ilina, Poprad, Snina a Koice, na ktor si neme iaden z vysielateov robi prednostn nrok. alch 13 miest bude zrejme korektne pridelench bez boja.

24/10
Twist sa chce sta po vstupe partnera nadregionlnym rdiom
Naou vziou je vytvori nadregionlne, medzinrodn - slovensko-esk rdio v rmci E, priom chceme naplno vyui vlastnctvo licencie na rozhlasov vysielanie v R. Povaujem to za nau konkurenn vhodu do budcnosti, pretoe je krajne nepravdepodobn, e by ete nejak in slovensk vysielate mohol zska licenciu na vysielanie v slovenskom jazyku v echch.

24/10
Poslanci NR SR posunuli do druhho tania nov zkon o STV
Poslanci parlamentu vera posunuli do druhho tania nvrh zkona o Slovenskej televzii (STV) z dielne Ministerstva kultry SR. Ten m zefektvni hospodrenie, kontrolu a riadenie verejnoprvnej televzie so zmerom zvi kvalitu jej programu a konkurencieschopnos.

23/10
Rada T jednala v Televiznm studiu Brno
Zasedn Rady esk televize probhalo ve stedu 22. 10. 2003 v Brn. Generln editel T Ji Janeek zde informoval o novm vyslacm schmatu a dalch zmrech, zvlt v oblasti poslen sluby esk televize regionm a naven regionlnho zpravodajstv.Poet dostupnch lnk: 425
zobrazuj se: 371 ... 380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!