satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 25.11.2004 - 19:42:34 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 392 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize dnes
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie dnes
Ocenn sportovnch dokument T na festivalu v Miln dnes
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards
ra videorekordr se bl ke konci
Adventn koncerty v esk televizi
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: DVB-T
Je T veejnm zjmem?
Autor: Z.Duspiva, e-mail: Pidan: 06.02.2004

V souvislosti s aktulnm medilnm tmatem okolo zvhodnn szkov spolenosti SAZKA jsem si pipomenul nzory z diskuz o loze veejnoprvnch mdi. Je zejm, e veejnoprvn mdia jsou obecn povaovna za slubu lidem, slubu veejnho zjmu. Tak o tom hovo i pozvan zstupci mezinrodn unie EBU, tak hovo pracovnci esk televize i eskho rozhlasu, tak mn politici a urit i znan st oban. Politici jsou vyzvni, aby v tomto duchu uvaovali pi projednvn souvisejcch zkon, ppadn pi tvorb novch. Je - li shoda na prospnosti a potebnosti T a Ro a je-li jasn obsah a cl sluby, zbv politick reprezentaci stanovit podmnky pro fungovn tchto mdi. Mezi takov pat zvolen vhodnho a efektivnho modelu a systmu fungovn, zajitn zpsobu financovn spolu s transparentnmi kontrolnmi mechanismy.

Politici, pesnji vlda, navrhuj zmny v systmu sttnch financ - zpotku pedevm v daov oblasti. st zmn je vynucench kvtnovm vstupem do EU, st je pipravena pro domc podmnky. Vtina tch ji schvlench zmn postihuje tak mdia veejn sluby. Dopad je rychl, neoekvan a evidentn nekonzultovan s medilnmi radami a s managementy T i Ro. Od ledna letonho roku tak napklad esk rozhlas zaplat na zmnnm DPH navc oproti losku a oproti plnm o tm 70 milion korun vce (napklad za telekomunikan penosov sluby). V ppad T jde o stku jet vy (odhad nad 100 milion). Zrove nem dn z tchto instituc od sttu vlastn dn vznamn daov levy, ani v oblasti DPH. Ministerstvo financ argumentuje, e jde o pravidla EU. Dal odbornci vak pipout monost vjimek v ppad odvodnn tzv. veejnho zjmu. Stt se jist nem pmo podlet na provozu veejnoprvnch mdi, me alespo poskytnout podmnky. Zejmna pi poteb resp. poadavku na vyuit novch technologi a vstup do novho digitlnho systmu vysln (navrhovan prava snen DPH u set top box je mlo pravdpodobn a je opravdu jen dl nesystmovou pravou). Samozejm je nutn pi tchto vahch nezapomnat na vytven rovnch podmnek na eskm a brzy i evropskm trhu.

Naproti tomu kauza Sazky je ponkud zvltn. Souhlasm, e sport a pohyb pat mezi dleit sousti naeho ivota a maj bt mezi oblastmi spolenho veejnho zjmu. Nestandardn levy, ktermi jsou napklad levy u dan z pjm prvnickch osob a osvobozen od platby DPH v. vrcen daovch plateb, jsou vak zcela jist nesystmov. Stt se navc ji ped asem vzdal njak asti v projektu vstavby nov vceelov haly, kdy odmtl i poskytnut zruk. Nyn je prv stavba haly asto jednm z argument pro prodlouen vhod pro veejn zjem akciov spolenosti Sazka. V ppad zmny odvod ve prospch sttnho rozpotu a monch finannch problm hroz podle zstupc Sazky poadavky jejch akcion (sportovn svazy a asociace) na dotace ze sttnho rozpotu.

Znovu bych se tedy vrtil k mdim a zeptal politik a odbornk - jsou tedy veejnoprvn mdia opravdu veejnou slubou a veejnm zjmem? Pro by pi jasnm zadn a definovn sv lohy nemohly mt urit daov levy, maj-li je jin subjekty konajc ve veejnm zjmu? Politick reprezentace by tedy znovu mohla uvaovat i o dosud nevyuitch monostech nepm podpory ne je dosavadn pomrn jednoduch cesta zven finannho pdlu pmo z penenek koncesionskch poplatnk (Samozejm tak ne cestou dal komercionalizace a ji mnohokrt prokzanho neblahho vlivu inzerce/inzerent na opravdovou nezvislou veejnou slubu).


Ing.Zdenk Duspiva, 5. 2. 2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
05/02 T i digitalizace ve Snmovn
03/02 Digitalizace na ad je vlda
01/02 DVB-T v R - 3.: Mediln legislativa 2004
26/01 Digitln TV vysl ji v sedmi zemch EU, nejdl je Britnie
25/01 DVB-T v R - II.: Digitalizace e se jak zat

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!