satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 02:38:54 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 395 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Program
Koncesionrske poplatky bude vymha exektor
Autor: J.Kolnsk, Nrodn obroda, e-mail: Pidan: 14.02.2004


Neplatii koncesionrskych poplatkov dlia Slovenskej televzii (STV) viac ako 120 milinov Sk. Svoje zvzky by vak mali o najskr vyrovna, pretoe od jesene im me hrozi exekcia.


Vedenie STV toti plnuje sprsni vymhanie dlhov. Poda lena manamentu STV Branislava Zahradnka platn legislatva umouje televzii posla neplatiom dve upomienky, ak na ne adrest nezareaguje, poda nvrh na sd a napokon aj poiada o exekciu. Vymhanm nezaplatench koncesionrskych poplatkov sa bude zaobera novozaloen spolonos Koncesia, ktor je dcrskou firmou STV. Na zaiatku v nej bude psobi asi es pracovnkov.

Neplatii vak nie s jedinm problmom. Na Slovensku je v sasnosti zaregistrovanch pribline 1,3 milina koncesionrov. Ich poet sa v priebehu poslednch troch rokov znil takmer o 100 000. Len poas vlaajka zruilo registrciu svojho televzora 28 000 platiov zo skromnej i z podnikateskej sfry. V praxi to znamen, e televzne poplatky plat zhruba 60 % vetkch domcnost. Myslme si vak, e televzny prijma vlastn 99 % rodn, vyhlsil Zahradnk. Okrem toho disciplinovan nie s ani podnikatelia a vek firmy, ktor si zaregistrovali len jeden televzor, no v skutonosti ich vlastnia viac. Poda zkona toti musia plati koncesionrsky poplatok za kad prijma. Nejde nm len o tch 120 milinov, ktor budeme od dlnkov vymha, ale vznik tu aj priestor usvedi tch, ktor prijma vlastnia, no za vysielanie nm neplatia, tvrd Zahradnk.

Jednm zo spsobov, ako zisti, i sa v danom objekte televzor nachdza, alebo nie, je technick zameriavanie prijmaov pomocou modernch prstrojov. Zahradnk nevylil, e prve tento spsob bude vyuva STV. Druhou monosou je priama nvteva domcnost, ktor svoj prijma z evidencie odhlsili. My sce nemme prvomoc vstupova do prbytkov a do skromia uom, avak ist kblov internetov opertor urobil takto prehliadky v sprievode polcie, naznail Zahradnk. Poda neho je aj odhlsenie z evidencie aktom, ktor treba preveri.

Overova to budeme nhodnm vberom. Nevnmame to vak tak, e veer bud po bytoch chodi hol hlavy s logom naej televzie a obaova ud, dodal.
Vedenie STV je presveden, e relny bytok koncesionrov je spsoben benevolentnosou zkona. Ak sa chce toti lovek zbavi koncesionrskych poplatkov, sta prs na potu, odovzda estn vyhlsenie o tom, e nevlastn iaden televzny prijma, a plati viac nemus.

Monosti zisovania falonch neplatiov a sankcionovania registrovanch neplatiov bud v najbliom ase predmetom prvnej analzy pracovnkov STV. Ak by sa nm podarilo prelomi tieto problmy a zska alch koncesionrov, vznamnm spsobom sa zvia prjmy televzie, ktor by sme mohli poui aj na podporu pvodnej slovenskej tvorby, kontatoval Zahradnk.

Koncesionrske poplatky

l Fyzick osoby 100 korn mesane za vetky televzne prijmae.
l Prvnick osoby100 korn mesane za kad prijma.
l Dchodcovia 50 korn mesane.
l Zdravotne ako postihnut s od platenia osloboden.

Ji Kolnsk, Nrodn obroda, 13.2.2004


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/02 Jarjabkovi sa nepozdva kvalita vysielania STV
08/02 Pm penos Grammy Awards kvli Janetinu adru pjde do teru s minutovm zpodnm
04/02 Nova: porodnk i hrobnk televizn zbavy
04/02 Nova nebude mnit program, zkus spe "mnit" zkony
03/02 Ceny OTO 2003 si podelili dve slovensk televzie

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Nzor.

16.02.2004 - 01:40 Karol
...prjmy televzie, ktor by sme mohli poui aj na podporu pvodnej slovenskej tvorby - myslte ako, e kpite Rybnkovi Volkwagen za pr milinikov. Zlat slovensk tvorba. T sa d exportova. T z STV u ns v doline hdeme vydlami na hnoj. o oko nevid to srdce nebol. A STV fakt fakt nemusm.
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!