satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 20:24:43 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 396 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Program
tyicet imkovch let v esk zbav
Autor: M.Spilov, MF Dnes, e-mail: Pidan: 18.02.2004

Nikdy nebyl slistou, mon proto, e si vdycky dokzal vybrat partnery, se ktermi ml spch. Od Jiho Grossmanna pes Jiho Krampola a po Zuzanu Bublkovou. Pvodn ml dnes stt ped kamerou a toit v Divadle Jiho Grossmanna, je pojmenoval po svm legendrnm partnerovi, dal poad Politick haraen pro Novu. U jej nenato. Herec a spisovatel Miloslav imek, dve literrn klaun, nyn bavi na pd politick satiry, zemel v pondl v tiaedesti letech v Praze. Na leukemii - shodn jako Grossmann v roce 1971.

eskmu humoru bude chybt, ekl imkv dlouholet kolega Ji Krampol. Divadlo, kter ji minul tden naten Politickho haraen peloilo kvli imkovu pevozu do nemocnice, pilo o jednu z opor svho programu. Zjezdov pedstaven poadu byla plnovna na cel duben: Kamenice, Domalice, Kada, Koln, Nymburk, Pacov... Na dnm z tch mst u imkovi nezatleskaj.


Nov start po zmn reimu

Pitom se zdlo, e polistopadov odchod ze Semaforu, kde po Grossmannov smrti stdal rzn partnery od Luka Soboty a Petra Nronho a po Krampola, znamen pro imka konec kariry. Ale setkn s novinkou Zuzanou Bublkovou pineslo prav opak: poad S politiky netanm v esk televizi a pozdji Politick haraen na Nov se staly divckmi hity. Nedlme si ambice hlubokch analz, jde nm o zbavu. O zbavu, kter vychz z kadodenn reality, a proto m anci oslovit kadho, ne pouze uritou clenou skupinu lid, tvrdili imek s Bublkovou. Ped mscem vyhrlo Politick haraen stbrnou cenu Anno za druh nejoblbenj poad televize Nova - u tehdy vak za nemocnho imka pebraly trofej dv z jeho t dcer.

Nicmn pro pamtnky zstane nepekonatelnou imkovou rou jeho psoben s Grossmannem. Jet ped vojnou spolu napsali komedii Hoj, tchovice. K na posdce pili v roce 1963 dva novkov - Miloslav imek a Ji Grossmann. Zaloili jsme divadeln soubor a pojmenovali ho The Vojsko, vzpomnal zpvk Karel ernoch. S poadem Neoekvejte beat se nov autorsk dvojice komik usdlila v klubu Olympic, pak pela do Semaforu, kde v roce 1967 zazila s Besdkou k zvltn koly.

Tehdy mi byl jejich humor velmi blzk, uznal zakladatel Semaforu Ji Such. Poady +G, je provzely psnmi Naa Urbnkov i Milue Vobornkov, svou hravost pipomnaly studentskou recesi. Mnoh z povdek, kter imek s Grossmannem pedtali, vyly knin a doslova zlidovly - teba ta Jak jsem se stal uitelem, v n imek ertoval o sv pvodn uitelsk profesi: Co me bt hezho ne z dtek, kter neum ani bleptnout, vychovat dn obany. Ostatn i nkdej populrn rubrika v asopisu Mlad svt, kde odpovdal na dotazy ten, nesla nzev Pedagog ve vslub.

Televize staila do roku 1970 zaznamenat nkolik Nvtvnch dn dvojice +G v Semaforu - jeden z nich vera veer T 2 pipomenula. Ale kdy Grossmann v pouhch ticeti letech zemel, zaala normalizace a imek tko hledal novou podobu svho humoru i rovnocennho partnera. Hrl ve filmu Jen ho nechte, a se boj, jm imka pipomnla Nova, ve snmcch Buldoci a ten i Kam doske rann pte, s Lukem Sobotou provzel prvnm televiznm Kabaretem u dobr pohody, s Jim Krampolem psal dal povdky a vytvoil pedstaven Besdka bvalch k zvltn koly. Dkuji Jimu Krampolovi, e nael odvahu pevzt tafetu po zemelm kamardovi, vyznal se tehdy, v druh pli 80. let. Na vtky, e jejich humor je jin ne z dob +G, odpovdal imek: Nezapomete, e i doba je jin.

Kdy se doba zmnila znovu a ote Semaforu se vrtily do rukou Suchho, zaloil imek v roce 1990 Divadlo Jiho Grossmanna. Jeho zsadn nvrat na scnu se vak datuje od ple 90. let, kdy zaal s Bublkovou uvdt veery politick satiry. Tak vydali knihu Politika kod zdrav a imek s smvem tvrdil, e budou spolen pst tak dlouho, dokud potem knih nepedbhnou klasika Alexandra Dumase. Pak toho mon nechme, plnoval.


Zemel tam, kde jeho kamard Grossmann

Jene pila nemoc, a pestoe se loni zdla pekonan, pipomnla se znovu. imek j vzdoroval: jet loni toil pro Novu silvestrovsk poad, kde s Bublkovou lkal do politiky Karla Gotta.

Pednosta 1. intern kliniky profesor Pavel Klener k, e zdravotn stav Miloslava imka byl v poslednch dnech u beznadjn. K potm s krvetvorbou se toti postupn pidaly i poruchy srdce a jater.

Miloslava imka jsme zaali lit asi ped temi lety. Dokonce jsme mu spn transplantovali kostn de a on na lbu reagoval velmi dobe. Vechny testy ukazovaly, e se uzdravil. Narostly mu dokonce i vlasy, kter mu pi lb vypadaly.

Loni o Vnocch se vak herci znovu velmi pitilo, take byl pijat na Klenerovu kliniku. Posledn tden to u nebylo dobr, k profesor. U lby poruchy krvetvorby nelze podle Klenera nikdy stoprocentn ci, e problmy jednou provdy ustoupily, pestoe Miloslava imka povaoval i on za uzdravenho. Netroufm si te ci, na co vlastn zemel - zda kvli potm se srdkem, jtry anebo na poruchu krvetvorby. To uke a pitva. Nejspe to byl soubh vech tchto pot.

Na Klenerov klinice zemel na poruchu krvetvorby ped ptaticeti lety i Ji Grossmann. Nebylo to pln stejn onemocnn, ale laicky eeno patilo do stejnho pytle chorob, vysvtluje Klener. Je to zvltn a velmi smutn, k profesor.

imek se angaoval se i ve vcech veejnch, byl estnm pedsedou sdruen Jadern odpad - dkujeme, nechceme!, kter vzniklo jako hnut odporu proti plnovanmu jadernmu smetiti v Paejov.

M rodie se narodili ve Strakonicch, svou prvn chalupu jsem ml u Nepomuku, te ji mm u Paejova. Ten kraj jsem prochodil kem krem, znamenalo by to pro nj zkzu, kal dlouholet skaut. K jeho dovolen patil tenis, kolo a toulky umavou, sbral knihy a obrazy s vnovnm svch znmch, ve spolenosti byl znm jako abstinent - tradovalo se, e vylv i rum z pralinek.

V sobotu bude Miloslav imek chybt na vyhlaovn televiznch cen TT.
Urit mu vnujeme vzpomnku, k Daniela Kupsov z podajcho Tdenku Televize. A divci pr vbec nezapomnaj. Rudolfu Hrunskmu poslali hlasy dlouho po jeho smrti, letos vynesli na sedm msto nedvno zesnulou Helenu Rikovou. Jako by se s nktermi jmny nechtli rozlouit, k Kupsov.
K takovm jmnm pat i Miloslav imek.


MIRKA SPILOV, KATEINA KOLOV, JAN GAZDK, MF Dnes, 17.2.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
17/02 Prima omlazuje divky
15/02 Televizn fotbal po deseti letech od svatby s Novou
15/02 5. tde roku 2004 pre TV Markza mimoriadne spen
15/02 V eleznm jsem se zmlil
14/02 Doasn prava programovej struktry TA3

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!