satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 18:03:57 online 6 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 396 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Poda Rybnka NK neme kontrolova dcrske firmy STV
Autor: TASR, Strategie-on line, e-mail: Pidan: 19.02.2004

Ich zaloenie namiesto toho, aby poveril intern oddelenie ich innosou, obhajoval vera pred Radou STV generlny riadite STV Richard Rybnek. Dvodom zaloenia je poda neho efektvnejie riadenie, financovanie a via kontrola nad tokmi peaz. "Naprklad predaj reklamnho asu zvntra STV by bol samovradou, reklamn oddelenie by nemohlo pracova so zavami, ktor by posudzoval NK a museli by sme tak predva reklamn as za jednotn cenu," uviedol Rybnek.

Podotkol, e podobne urobili aj jeho predchodcovia a poverili predajom reklamy extern spolonos. Za hospodrenie iestich firiem bud zodpovedn konatelia, ktorch me odvola generlny riadite STV. Kad spolonos bude ma tie svojho audtora, ktormu bude vykazova tovn doklady.

Poda Rybnka vetky jeho kroky s v slade so zkonom, rovnako ako fakt, e poda neho STV nepreviedla svoje povinnosti na obchodn spolonosti. Materil naprklad technolgie bude nakupova STV, firma ich bude najviac spravova. Takisto tvrd, e v projekte, vaka ktormu zskal vedci post v STV, u bola zmienka o zaloen spolonost vo forme premeny STV na holdingov spolonos. Rybnek ponkol rade STV, aby nominovala do Dozornch rd obchodnch spolonost svojich ud, rada o tom ete bude rokova. Za konateov iestich spolonost vymenoval lenov manamentu STV preto, e im ver a z toho dvodu, e boli za ist oblasti zodpovedn aj doteraz.

Poda podpredsedu Rady STV Mareka Maaria riadite zmerne obiiel schvlenie zaloenia uvedench spolonosti Radou STV a preto navrhoval, aby STV vzala sp nvrhy na registrciu obchodnch spolonost. Rada vak tento jeho nvrh nepodporila. Zhodla sa iba na tom, e riadite STV nekonal v slade s jej odporuenm, aby rozhodnutia o zakladan obchodnch spolonost odloil po 1. februri, ke vstpil do platnosti nov zkon o STV. Poda Rybnka boli spolonosti zaloen v januri nie preto, e to vtedy nemusela schvli Rada STV, ale kvli asovmu harmonogramu manamentu STV. Rybnek radu ubezpeil, e obchodn spolonosti nevykonali dodnes ani krok. Poda Rybnka spolonosti nie s sasou organizanej truktry STV, ktor Rade STV zatia nepredloil a teda ju ani neschvlila.

Riadite pripustil, e ete niekoko dcrskych spolonost me vznikn, ak ich Rada STV schvli, ale konkrtne naprklad Teletext s.r.o. Rybnek zaloi neplnuje. "Bud vznika podozrenia, ale op iba as uke, e to bol sprvny a efektvny krok pre STV, ktor sa sna hospodri efektvne," hovor Rybnek.

Medzi es dcrskych spolonosti so 100-percentnou kapitlovou asou s to s. r. o. Koncesia, spolonos 1.2 media, STV Braodcasting, STV Production and Technology, TV BB s TV KE. Zkladn imanie vo firme je 200-tisc Sk, preto poda Rybnka STV ru do tejto vky a je chrnen pred vnejmi finannmi problmami spolonost. Podobne poda neho zaloila BBC p s.r.o., dokonca aj E vydala odporania, aby verejnoprvne televzie takto fungovali.


Zdroj: TASR, Strategie on line


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
18/02 Program pro dospl v platform Freeview
18/02 Ostane Lengyel v televzii?
18/02 Dva poslanci jsou proti zven poplatk
17/02 Slovensko konen dostv peoplemetry
17/02 Country v Brn skonilo

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!