satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 20:07:51 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 396 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Neleglnemu vysielateovi pokuta pol milina
Autor: TASR, SME.sk, e-mail: Pidan: 25.02.2004


Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vera kontatovala, e spolonos MANAGER SYSTEMS, s.r.o. Trenn prevdzkovala retransmisiu v Trenne bez oprvnenia - registrcie a uloila jej sankciu vo vke 500 000 Sk.


Okrem toho RVR upozornila TV JOJ na poruenie zkona, kee televzia program IQ Test nroda z 1. novembra 2003 priasto preruovala reklamou. Kontroln monitoring rada vykonala na zklade sanosti. Relcia podobnho typu me by poda prslunho zkona preruovan reklamou po uplynut najmenej 20 mint, no tvrt reklamn blok bol zaraden po asi 14. minte od skonenia predchdzajceho preruenia programu reklamnm blokom. "Hoci poda stanoviska vysielatea sa tak stalo z technickch prin, Rada uloila TV JOJ sankciu," uviedla pre TASR predsednka RVR Valria Agcs.

Rada zastavila sprvne konanie vo veci monho odatia licencie spolonosti N-RADIO, spol. s r.o., pretoe sa nepodarilo preukza, e sa prevod podielu na zkladnom iman alebo hlasovacch prvach vysielatea skutone uskutonil. V prpade, e bud znme nov skutonosti, rada je povinn sa vecou optovne zaobera.

Rada na svojom zasadnut vyslovila shlas so zmenou licencie Televzie Ruinov. T poiadala o zmenu zemnho rozsahu vysielania a teda v budcnosti okrem Mestskej asti Ruinov bude vysiela aj pre Mestsk as Podunajsk Biskupice.

Rada optovne, potom, ako bolo rozhodnutie zruen Najvym sdom SR, rozhodla o registrcii retransmisie v prospech iadatea spolonosti MIKOTEL s.r.o. Liptovsk Mikul. V konan, ktor nasledovalo po vrten veci na alie konanie, Rada odstrnila chybu, ktor vytkol NS SR tm, e ako astnka konania prizvala aj spolonos RK systm, s.r.o. Liptovsk Mikul.

Rada tie udelila predchdzajci shlas s prevodom podielu na zkladnom iman spolonosti RTV, s.r.o. Bansk Bystrica.


Zdroj: TASR, SME On line, 24.2.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
23/02 Jojkanie nad Jojkou
23/02 Poda Jarjabka je Rada STV nekompetentn
20/02 Britsk stanice vypnou analogov vysln
20/02 Tiskov zprva RRTV ze 4. zasedn 17.-19.2.2004
19/02 Poda Rybnka NK neme kontrolova dcrske firmy STV

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!