satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
ter 30.11.2004 - 05:43:04 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 406 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Hrab Monte Christo opt oslovil divky dnes
Nedonoen digitln dt m starostliv rodie dnes
Moravu ek v esk televizi vlastn vysln dnes
Posledn SuperStar sledovalo jeden a pol milina divkov dnes
Nova chce bt v multiplexu "A", podala dost u RRTV vera
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz
T partnerem festivalu Zln 2005
Sasko: zahjilo Apollo Radio
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Hospodaen esk televize je transparentn
Autor: PR Press T, e-mail: Pidan: 11.03.2004

esk televize zaslala ji podruh poslankynm pan Miroslav Nmcov (ODS) a Katein Dostlov (ODS) CD nosie s podrobnmi pehledy o svm hospodaen a finann situaci vetn srovnn s evropskmi zemmi. Veden esk televize tak uinilo v souvislosti s opakovanmi prohlenmi obou poslanky v mdich s poukazem na nedostatek informac o hospodaen a zmnch ve veejnoprvn televizi. Informace o hospodaen televize jsou tak voln pstupn na webovch strnkch T www.czech-tv.cz pod odkazem Ve o T. CD nosie byly zaslny zatkem tohoto roku do vech poslaneckch klub v Poslaneck snmovn.

esk televize s informacemi, kter poslankynm zaslala, v poslednm plroce kontinuln seznamovala adu poslanc na rznch schzkch s generlnm editelem esk televize i s leny jejho managementu, a to vetn ministra kultury Pavla Dostla a premira Vladimra pidly. Ve studiu esk televize na Kavch horch se tak sela Stl komise pro sdlovac prostedky Parlamentu R na svm vjezdnm zasedn, kter bylo krom jinho vnovno i setkn a diskusi s managementem T o souasnm stavu a vhledech plnn veejnoprvn funkce esk televize - vce na pslun strnce T.

esk televize tmto optovn vyzv vechny, kte se chtj seznmit se skutenou ekonomikou T a vemi kroky novho veden T, kter byly uskutenny, probhaj a budou probhat, k uspodn odborn prezentace a diskuse. Tuto aktivitu management T nkolikrt nabzel a nyn, v prbhu nsledujcch dn, tedy jet ped hlasovnm poslanc o koncesionskch poplatcch, tak in znovu.

Poslankyn Kateina Dostlov v poadu Radiofrum v Ro1 Radiournlu 9. bezna t.r. mj. uvedla: My se domnvme, e bysme tm, e bychom navili poplatky, konzervovali souasn stav v esk televizi, a to je nco, co si nepejeme, my jsme neustle hovoili o tom, e se chceme bavit o reformch, kter by mly v esk televizi probhnout, jak vme, tak projekt na tma restrukturalizace, kter pipravila firma KPMG, nedoel svho naplnn, jak si upadl v zapomnn, pesto na nho byly vynaloeny pomrn znan finann prostedky a my kme, dokud nebudou viditeln zmny na Kavch horch, tak nejsme ochotni konzervovat souasnou situaci. Podvejme se na Slovensko, podvejme se, a vyzvala bych taky na veejnost, aby obas sledovala slovenskou televizi, protoe ty reformy tam jsou vidt

Projekt restrukturalizace vypracovan spolenost KPMG byl souasnm vedenm T prostudovn. Veker zsadn zmny v ekonomick situaci probhajc v esk televizi jsou transparentn a doloiteln vetn konkrtnch vsledk, mimo jin i na webovch strnkch T. Veden T s nimi rdo a kdykoli poslance a dal odbornou veejnost seznm.

Slovensk televize se v letech 2000 2003 podle dostupnch informac (k 31.10.2003) z Ministerstva financ Slovensk republiky vyrovnvala se ztrtou pes 1 miliardu korun pomoc sttnch dotac ve vi 1, 1 miliard korun, a to i pes losk zven koncesionskho poplatku. Tato cesta je pro souasn veden esk televize nepijateln.


Martin Krafl, tiskov mluv T


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/03 V Roztokch budou mt Primu
10/03 Reklama rozhoduje o kvalit T?
10/03 PPF chce po eleznm miliardu
10/03 Nov francouzsk program
09/03 Nov americk televize si srdce Arab jet nezskala

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!