satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
ter 03.05.2005 - 07:07:46 online 3 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 815 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Dva specily tento tden na Nov dnes
Zjem o zpasy esk reprezentace na MS v lednm hokeji dnes
Televize Prima pekonala v 17. tdnu opt svj rekord v podlu na trhu v prime time dnes
Romn pro eny zskal Divckou cenu dnes
Kabelov programy maj bt zakdovan vera
Johnny vyhral u druh krt vera
Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy
Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
100 Nejvtch ech? 5. kvtna na T1!

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Kabelov televize
Digitlna televzia prde v mji do Bratislavy
Autor: D. Cveek, eTREND, e-mail: Pidan: 21.03.2004


Od mja bud mc obyvatelia hlavnho mesta a jeho okolia prijma televzny signl v digitlnej kvalite. Kblov opertor Satro, s.r.o., Bratislava chce ete v prvej polovici roka sprevdzkova digitlnu bezdrtov MMDS sie. Ako pre TREND uviedol riadite spolonosti Frantiek Kadch, rozri sa ponuka distribuovanch televznych programov a pribudne aj vysokorchlostn pripojenie do internetu.


Lacnejie ako konkurencia

Digitalizciu vysielania a distribcie signlu si vyaduje najm nedostaton kapacita frekvenci. V oktbri minulho roka museli MMDS opertori uvoni as vysielacieho priestoru pre mobiln siete tretej genercie. Z toho dvodu naprklad bratislavsk bezdrtov zkaznci UPC Slovensko prili o es televznych stanc.

Satro do digitlneho vysielania tla aj fakt, e jeho nekdovan analgov vysielanie v sasnosti naierno sleduje pribline 70-tisc domcnost. N analgov systm nedoke zarui tak ochranu pred pirtskym prjmom, ak poaduj distribtori programov, vysvetuje F. Kadch.

Satro by vaka digitlnemu vysielaniu malo rozri sasn ponuku devtnstich televznych stanc o alch tridsa. Okrem atraktvneho obsahu sa chce presadi aj nzkymi cenami. Balk pdesiatich programov vrtane vetkch eskch a slovenskch bude st 300 korn (vetky ceny s DPH) mesane. Na porovnanie, bezdrtov zkaznci UPC Slovensko v sasnosti platia mesane za devtns stanc 342 korn.

Pouvate si vak mus kpi set-top-box, ktor umouje prjem digitlneho signlu na ben televzor. Prvch ptisc kusov u Satro kpilo, zkaznkom ich bude predva za akciovch dvetisc korn. Ben cena zariadenia je o 4 500 Sk vyia. Okrem toho treba investova aj do prijmacej antny. Pokia ju kupuje cel bytov dom, je zadarmo, individulneho zujemcu by pri tarte sluby mala vyjs do tisc korn. Intalcia a aktivcia bude bezplatn. V analgovom systme bude Satro vysiela len tyri TV kanly.

Kovou konkurennou vhodou UPC zostvaj vlastn kblov rozvody v bytovkch, ktor Satro zatia nem. Dominantnho hra stli stovky milinov korn a nastupujceho konkurenta k nim neplnuje pusti. F. Kadch tvrd, e Satro doke riei aj tento problm, neprezradil vak ako.


Rizikov investcia

Predseda asocicie kblovch televzi a prevdzkov riadite UPC Slovensko Rbert avoda upozoruje, e digitalizcia doviedla mnohch opertorov v ekonomicky silnejch krajinch na pokraj krachu. Namiesto predpokladanho zujmu sa nov sluby stretli s ahostajnosou zkaznkov.

Ben lovek nevnma takmer iadne rozdiely v kvalite prjmu a interaktvne sluby s preho len przdnym reklamnm sloganom, najm ak si ich pred tm nemohol vyska. Rastu penetrcie pritom nepomohlo ani vrazn dotovanie ceny set-top-boxu. Naprklad Holanania neboli ochotn za zariadenie zaplati ani tretinu pvodnej ceny.

Satro napriek sksenostiam zo zahraniia rozsiahlejiu kampa neplnuje. Ver, e zkaznkov pritiahne zaujmavm obsahom. Nae doterajie sksenosti ukazuj, e vina Slovkov do rozrenia televznych programov ochotne investuje, tvrd F. Kadch. Satro do digitlneho vysielania dosia investovalo 30 milinov korn.


Rchly internet

Najneskr do konca roka chce Satro cez digitlnu MMDS sie poskytova aj vysokorchlostn prstup do internetu. F. Kadch predpoklad, e rchlos pripojenia k pouvateovi bude najmenej 370 kbit/s a od neho 64 kbit/s, o je o nieo menej ako v prpade ADSL liniek a internetu cez kblov sie chello. Satro zatia ceny pripojenia nestanovilo. Nechce vak zkaznka obmedzova objemovmi limitmi, plnuje zavies mesan paul. Pouvatelia sa do siete pripoja cez set-top-boxy, take uetria za kblov modem. Podobne ako ostatn irokopsmov provideri, ani Satro nebude garantova dostupnos linky.

Slovensk MMDS opertori internetov pripojenie neposkytuj, pretoe ich systmy vysielaj signl len k zkaznkovi. Satro najprv uvaovalo, e sptn smer zabezpe cez nezvislho providera. Pouvate by poiadavky do internetu odosielal naprklad cez dial-upov, ISDN alebo ADSL linku.

Poda marketingovho riaditea Slovanetu Romana Gregua sa o takto rieenie pokalo niekoko poskytovateov satelitnho pripojenia. as na projektoch nm priniesla viac kody ako itku, spomna. Spojenie asto vypadvalo a zkaznci, ktor nevedeli, ako systm funguje, sa na providera obracali s reklamciami alebo nesplnitenmi poiadavkami. Satro napokon nasadilo technolgiu, ktor umon obojsmern prenos dt. Takto model pouvaj MMDS opertori naprklad v USA.


Pilotn projekt digitalizcie v rii ttu

Nedostatok frekvenci sa tka aj terestrilnej vysielacej siete. Trp nm najm hlavn mesto, mimo Bratislavy maj vysielatelia priestoru dos. Digitalizcii sa vak Slovensko poda fa technickej sekcie skupiny pre digitlne vysielanie Juraja Oravca nevyhne. Inak sa me sta, e pri revidovan eurpskeho frekvennho plnu nezostan pre slovensk rozhlasov a televzne programy iadne von kanly, vysvetuje. Okrem toho sa v roku 2015 sa m v Eurpskej nii oficilne skoni analgov vysielanie.

Poda nrodnej politiky elektronickch komunikci, ktor vlani schvlila vlda, by mal pilotn projekt digitlneho renia verejnoprvnych mdi odtartova u v polovici tohto roku. Testovanie v rii Rady pre vysielanie a retransmisiu SR bude prebieha v Bratislave, Banskej Bystrici a Koiciach. Nklady na budovanie bezdrtovej siete, jej prevdzku a vybavenie domcnost set-top-boxmi zaplat prevdzkovate siete opertor multiplexu. Ten by mal poda fa ekonomicko-prvnej sekcie skupiny pre digitlne vysielanie Milana Hermana vzs z vberovho konania. Investori sce prejavili zujem, no konen rozhodnutie podmienili novelizciou zkona o retransmisii.

Platn prvna norma toti vbec fungovanie opertora neriei. Ministerstvo kultry SR predpoklad, e jej novelu na rokovanie vldy predlo najneskr do polovice aprla. tt by mal financova informan kampa, ktor bude verejnos informova o vhodch digitlnej televzie.


Zdroj: Daniel Cveek, eTREND.sk, 15.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 6

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/03 France Tlcom a Vivendi jednaj o spojen kabelovch diviz
11/03 Chello je prstupn u aj v Ruinove
09/03 ARD a ZDF ve sporu s kabelovm opertorem
05/03 Bushova volebn zbra: kabelov televize
01/03 Msto Svitavy vypracovalo nabdku na individuln volbu pjmu TV

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
kto mi ponukne riesenie na pri ...

07.04.2004 - 11:27
kto mi ponukne riesenie na prijem kablovej TV. nieco rozumne.
U sme nahaven

24.03.2004 - 13:42 hdaj kto
Mediaguard je prelomen a programtory kariet u mme pripraven ...
Sen kadho podnikatea.

24.03.2004 - 12:00 My a my
Je to neskuton 70 tisc potencionlnych zkaznkov! To je sen na ktorom sa oplat robi SATRu konkurenciu. U aby ste to rozbehli. Ke to bude kvalitne fungova o zkaznkov nebude ndza. Zatia je to vak typicky "slovensk kvalita". Take kto si pok, ten sa dok.
Poakovanie.

23.03.2004 - 10:53 Bohat a syn
akujeme, e rozrite svoju ponuku a e inovujete prjem.
Vai dodvatelia pre iernych zkaznkov.
MMDS Nitra - digitlne vysielanie

22.03.2004 - 08:55 Milan
Ven pn Cveek,eTREND. Chcem sa touto cestou informova, ako to bude s digit.vysielanm MMDS Nitra u "iniakovch" domov. i je u v predaji dig.prijma,koko stoj a kde ho mono kpi. akujem. S pozdravom, Milan C.
lnok ako z Trendu

22.03.2004 - 07:39 mc
DVB-C zmiean s DVB-T!!! A ak rchly internet, ve ani samotn DVB-C nefunguje tak ako by malo. stle mrzne a vypadva, teda najm v Bratislave (na vidieku je to o trochu lepie). Neverm, e by to do mja rozbehali k plnej spokojnosti.
Celkov poet koment: 6 / zobrazuj se: 1 ... 6

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!