satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Sobota 17.07.2004 - 11:35:16 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
UPC odpovd 31.st vera
Jihoamerick FOTBAL na krtkch vlnch vera
Osud dlouh vlny eskho rozhlasu je stle nejist vera
Eva Brettschneiderov on line na webu T vera
Televizn v Ostankino vera, dnes, ztra . 2.st
Kdo chce bt in, sleduje Breakout!
Peko nahrad nov erotick poad
spch dokumentu Nieho nelituji na MFF Karlovy Vary
Televizn v Ostankino vera, dnes, ztra . 1. st
Sedmika a koncert SuperStar u divk zabodovaly

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/07 - TV ke staen: Program: AXN a Romantica na msc srpen, TV Praha na 31. tden.

11/07 - TV ke staen: Program: Spektrum a SuperMax na msc srpen, Galaxie-sport na 29.-32. tden a Programov schma Galaxie-sport na msce ervenec a srpen.

07/07 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide, Private Blue Europe, Private Gold a Private Gold Guide na msc srpen.

25/06 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax a Private Gold (v. Guide) na msc ervenec.
Rubrika: Stanice a vyslae
T SR v minulom roku uloil pokuty vo celkovej vke cca 8,3 mil. Sk
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 07.04.2004

Telekomunikan rad SR (T SR) v roku 2003 uloil viac ako 260 pokt za poruenie zkona v celkovej vke cca 8,3 mil. Sk. A 208 pokt v celkovej vke viac ako 5,3 mil. Sk bolo za pokodenie telekomunikanch zariaden. alch 14 pokt v celkovej vke takmer 1,8 mil. Sk bolo za poruenie podmienok stanovench v licencii a 8 pokt v celkovej vke 854,5 tis. Sk rad uloil poskytovateom sluieb kblovej TV.

T SR prijal 1170 podan na pokodzovanie telekomunikanch zariaden. Neznmi pchatelia vinou pokodzuj astncke rozvody a odcudzuj ich kovov asti. Nebolo ojedinel aj pokodzovanie telekomunikanch zariaden pri dopravnch nehodch. Najzvanejiu skupinu pokoden tvorili pokodenia podzemnch telekomunikanch veden. Poet pokoden a nslednom vykrdan verejnch telefnnych automatov Slovak Telecomu, a.s. sa postupne zniuje nahrdzanm mincovch automatov za kartov.

rad v priebehu roku 2003 vykonal 3106 kontrol prevdzkyschopnosti verejnch telefnnych automatov, priom zistil 315 zvad. Prevdzkovate zvady nsledne odstrnil. Verejn telefnne automaty s sas univerzlnej sluby, ktor je v zmysle radom udelenej licencie povinn poskytova Slovak Telecom.


V Bratislave 5. aprla 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
06/04 Televize v obcch je nkdy sp pro zlost
06/04 T SR vrazne zjednoduil prchod konkurencie na trh
06/04 Nov dva vyslae signl televize Prima
03/04 Odstrann vyslae Rdia as je nyn na vlastncch byt
02/04 O vkendu probhne 14.vron setkn CSDXC Zseka 2004

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!