satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Pondl 14.06.2004 - 13:20:33 online 8 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Nvrh opatrenia T SR, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden DVB-T
T zatm uzavela kvli penosm fotbalu dv destky smluv
Zuzana Bublkov uvd u sv druh samostatn Politick haraen
Nov celoplon TV licence
Licenn rada udelila pokutu STV, riei presah reklamy do hokeja
esk psn finalist
Vsledky sledovanosti Prima TV ve 23. tdnu roku 2004
Nov celodenn anglick vysln CRI na KV
Komisia zana vybera spomedzi uchdzaov o realizciu digitlneho vysielania
Veejn projekce televiznch penos z ME ve fotbale 2004

Editorial
25/05 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax a Private Blue na msc erven.


1.5.2004
R a SR v EU !!!

Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

Rubrika: Stanice a vyslae
Verejn odpoet T SR
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 15.05.2004


Vera, o 10,00 hod. sa konal bez asti verejnosti verejn odpoet Telekomunikanho radu SR (T SR). Pravdepodobn dvod neasti verejnosti na verejnom odpote T SR je pravdepodobne rovnak termn konania verejnch odpotov na inch orgnoch ttnej sprvy.

Medzi najdleitejie lohy v roku 2003 patrili spoluprca s rezortnm ministerstvom na tvorbe novho zkona a prprava na nov kompetencie. T SR v rmci prpravy na nov kompetencie podpsal zmluvu so spolonosou z R, ktor radu dodala program, ktor umon spracova nkladov model prepojenia verejnch telekomunikanch siet FL-RAIC.

rad v rmci prpravy na nov kompetencie spolupracoval s rezortnm ministerstvom na nvrhu vyhlky o univerzlnej slube, pripravoval nvrhy alch veobecne zvznch prvnych predpisov a vberovmi konaniami obsadil takmer vetky kov pracovn miesta.

Zkladnm predpokladom spenho zvldnutia novch loh je personlne dobudovanie radu podporen monosou vyui sluby renomovanch poradensko-audtorskch spolonost tak, ako je to vo vine krajn Eurpskej nie. Splnenie tejto lohy nebude jednoduch, pretoe odbornkov s odbornmi a jazykovmi znalosami nie je mon pri sasnom spsobe odmeovania primerane finanne ohodnoti.

Fyzick stav zamestnancov T SR k 31.12. 2003 bol 194 zamestnancov, z toho 164 zamestnancov v ttnej slube a 30 zamestnancov vo verejnej slube. Z celkovho potu zamestnancov a 107 vykonvalo ttny a trhov dohad, sprvu frekvennho spektra vykonvalo 21 zamestnancov, regulciu 12 zamestnancov, at.

T SR priniesol v roku 2003 do ttneho rozpotu takmer 330, 24 mil, Sk m prekroil plnovan prjem o takmer 80,24 mil. Sk. T SR splnil plnovan prjem na takmer 133%. Najv podiel na prjme radu predstavovali hrady vo vke 269,7 mil. Sk spojen so sprvou frekvennho spektra. Rozpoet T SR predstavoval 109,23 mil. Sk.

rad m od 31. decembra 2003 nov strnku, ktor prina informcie o poiadavkch na poskytovateov sluieb a prevdzkovateov siet poda zkona o elektronickch komunikcich.


V Bratislave 14. mja 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/05 Nvrhy sentor na omezen reklamy zsadn ovlivn finann situaci T
14/05 esk rozhlas zve na Den otevench dve
14/05 esk televize respektuje rozhodnut sentor
14/05 Zisky STV z reklamy poas hokejovch MS previa nklady a sumu 40 milinov Sk
12/05 Nov rakousk stanice Puls TV zahj vysln 21.6.2004

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!