satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Sobota 26.02.2005 - 21:45:05 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
23%
MMDS
9%
DVB-T
9%
satelitu
28%
Hlasovalo 603 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Kvalita kabelov st ovlivuje rozvoj DVB-T vera
Host poadu Otzky Vclava Moravce 27. nora 2005 vera
ZEK, den pot vera
Stane se Jan Nejvtm echem? vera
Rada T opt projednala zpravodajsk kanl T
Zdail start Sgy rodu Forsyt na cest za divky
Zpis ze 4. zasedn RRTV
Nov editel Televiznho studia Brno
Summit Bush Putin na TA3
STV dostala pokutu pol milina Sk za preruovanie Superstar

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

04/02 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide a Spektrum na msc bezen, Galaxie sport, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 7. - 8. tden.

22/01 - TV ke staen: Program: BBC Prime a VH1 na msc bezen, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV EU, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1 Classic, VH1 UK a VH2 na msc nor.

20/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na bezen, Animal Planet, BBC Prime, Cartoon, Private Gold, Reality, Romantica a TCM na nor, Eurosport a Eurosport 2 na 7. - 8. tden, Hallmark na 7. - 9. tden.

06/01 - TV ke staen: Program: AXN, Club, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Nepremiry, HBO Premiry, HBO 2, HBO 2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Spektrum a VH1 na msc nor.
Rubrika: Stanice a vyslae
Tiskov zprva ze 14.zasedn RRTV
Autor: PR Press RRTV, e-mail: Pidan: 02.07.2004

Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm 14. zasedn ve dnech 28. a 29. ervna 2004:


- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr PS Kdla, s.r.o. spovajc ve zven vkonu kmitotu Brno - Hdy 103,4 MHz/1 kW na 5 kW v souladu s 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- peruila sprvn zen ve vci dosti FTV PREMIRA, spol. s r.o. z 22. kvtna 2004 podle 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. o peruen zen z dvodu eten pedbn otzky

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr v lokalitch Brno-Moravany 58. kanl, Lipno nad Vltavou 44. kanl a st nad Labem-Veboice 39. kanl v souladu s 5 psm. j) a 20 odstavec 3 zkona . 231/2001 Sb. pro CET 21 spol. s r.o.

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr o lokalitu Vidnava 48. kanl v souladu s 5 psm. j) a 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. pro FTV PREMIRA, spol. s r.o.

- se rozhodla vyhlsit licenn zen na kmitoty Liberec-Javornk 95,5 Mhz/200 W, Liberec-Vina 97,1 Mhz/1 kW a esk Lpa 103,3 Mhz/200 W

- peruila zen o dosti eskho rozhlasu do doby ukonen licennho zen na kmitoty Liberec-Javornk 95,5 Mhz/200 W, Liberec-Vina 97,1 Mhz/1 kW a esk Lpa 103,3 Mhz/200 W

- nadila stn jednn se spolenost Quadriga EMEA Limited - Czech Republic se stanovenm termnu a hodiny konn 27. ervence 2004 v 11:00 hodin

- vyzvala adatele COUNTRY RADIO s.r.o., DOMOV MEDIA s.r.o., NONSTOP s.r.o., Rdio Plava s.r.o. (ob dosti) a WebValc spol. s r.o. k odstrann nedostatk dosti o udlen licence k provozovn rozhlasovho vysln enho prostednictvm vysla se souborem technickch parametr Brno - Husovice 107,0 MHz/0,148 kW a stanovuje lhtu k jejich odstrann do 15 dn od doruen vzvy

- prodlouila dobu platnosti licence k provozovn rozhlasovho vysln enho prostednictvm vysla provozovateli Radio Krumlov, s.r.o. na dobu 8 let

- vzala na vdom zmnu sdla spolenosti TV LYRA s.r.o.
registrovala zmnu programov nabdky spolenosti CORSAT s.r.o. spovajc v registraci novch pevzatch televiznch program HBO 2, AXN, TA 3, EbS, KTK

- vydala souhlas spolenosti RADIO CRYSTAL s.r.o./RADIO CRYSTAL ke zmn spoleensk smlouvy spovajc ve zmn sdla a zruen dozor rady, dle vydala souhlas ke zmn zkladnho kapitlu a ke zmn vkladu spolenk, dle vydala upozornn na poruen 21 odst. 1 psm. e) zkona . 231/2001 Sb. za proveden zmn spoleensk smlouvy, zkladnho kapitlu a vkladu spolenk a vzala na vdom zmnu ve statutrnm orgnu, spovajc ve jmenovn Tomislava Prochzky druhm jednatelem a vydala upozornn na poruen 21 odst. 2 zkona . 231/2001 Sb. za nedodren lhty pro oznmen zmny daj se lhtou k nprav ihned

- peruila zen s provozovatelem ZAK TV s.r.o. a vyzvala ho k odstrann nedostatk dosti spovajc v doloen vyjden provozovatele FTV PREMIRA, spol. s r.o. se lhtou 60 dn

- peruila zen s provozovatelem TV LYRA s.r.o.a vyzvala ho k odstrann nedostatk dosti spovajc v doloen vyjden provozovatele FTV PREMIRA, spol. s r.o. se lhtou 60 dn

- vzala na vdom oznmen o zmn sdla provozovatele M-Publicity s.r.o. /Rdio Nov Preston

- peruila zen tkajc se zmn ve vkladu a obchodnho podlu spolenk provozovatele M-Publicity s.r.o./Rdio Nov Preston z dvodu pedbn otzky, je-li spolenost AUTOCENTRUM ternberk s.r.o. spolenkem provozovatele s v obchodnho podlu 34%

- zastavila sprvn zen s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. pro mon poruen ustanoven 49 odst. 4 zkona . 231/2001 Sb. - odstup mezi reklamnmi bloky v poadu Dynastie dne 14. bezna 2004 v dob mezi 18:00 - 19:00 hodin

- odloila podnt na poad Kotel, kter odvyslala televize NOVA dne 11. ervna 2004 od 21:50 hodin

- nezahjila sprvn zen s provozovatelem CET 21 spol. s r.o./Nova pro mon poruen 31 odst. 2 zkona . 231/2001 Sb., kter ho se ml dopustit odvyslnm poadu Sedmika, kter byl vysln dne 16. kvtna 2004 od 12:00 hodin

- udlila licenci spolenosti SAT Plus, s.r.o. k provozovn televiznho vysln prostednictvm kabelovch systm na 12 let

- vzala na vdom oznmen provozovatele CET 21 spol. s r.o. podepsan ing. Petrem Dvokem a Mgr. Jim mejcem o zvolen ing. Alee Minxe do funkce jednatele

- peruila zen z dvodu pedbn otzky, kterou je zapsn poslednch zmn ve spolenosti provozovatele CET 21 spol. s r.o. do obchodnho rejstku

- vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornn na poruen 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb. za odvysln reklamy na pivo Velkopopovick kozel dne 9. nora 2004 v 19:57 hodin na programu NOVA, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu

- nepijala dn usnesen ve vci zahjen sprvnho zen s provozovatelem esk televize za mon poruen 53 odst. 5 zkona . 231/2001 Sb. za poad Magnesia Litera, odvyslanho dne 4. dubna 2004 na programu T 2

- vydala provozovateli esk televize upozornn na poruen 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb. za odvysln reklamy na taven sr MARATONEC dne 1. nora 2004 v 19:34 hodin na programu T 1, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu

- vydala provozovateli esk televize upozornn na poruen 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 za odvysln reklamy na nosn kapky NASIVIN, kter nebyla dostaten rozeznateln oddlen od ostatnch st programu dne 1. nora 2004 v 18:06 hodin na programu T 1

- vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornn na poruen 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb. za odvysln reklamy na okoldovou tyinku NESTL KITKAT dne 5. nora 2004 v 20:59 hodin na programu NOVA, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu

- nezahjila sprvn zen s provozovatelem esk televize pro mon poruen 31 odst. 2 zkona . 231/2001 Sb. za odvysln reporte kauza spolenosti ICOM, odvyslan v rmci poadu Reporti T dne 17. kvtna 2004 od 21:45 hod. na T 1


V Praze dne 29. ervna 2004, Petr Pospchal, pedseda Rady pro rozhlasov a televizn vysln


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
02/07 Roenka esk televize 2003
29/06 Odejme mediln ad ORF frekvence?
28/06 RTL pot s obnovenm anglickho vysln Radia Luxembourg
25/06 Reakce T na nezven televiznch poplatk
23/06 esk rozhlas Ostrava slav sedmdest pt let

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
No a co? ...

02.07.2004 - 23:01 anonym
No a co?
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!