satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 23:03:51 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 383 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 22.st DVB-T v Rakousku
Autor: Petr Miklk, e-mail: Pidan: 08.02.2003

I pes rozvoj satelitnho pjmu a kabelov televize nadle zstv v Rakousku nepostradateln terestrick pjem. O tom svd ten fakt, e v ppad vypnut analogovch terestrickch vysla by 63 % domcnost nemohlo sledovat televizi ORF a tak to, e tm vech 1,5 milin rakouskch domcnost, kter maj satelitn pijma pijm programy ORF klasickou antnou.

Ani v rozvoji systmu DVB-T nezstv Rakousko pozadu. Spolenost pro regulaci rozhlasu a telekomunikac, RTR, dne 14. 1. 2003 pedloila prvn pracovn hypotzu asovho plnu pechodu na DVB-T, podrobnj verze m bt pedloena do konce tohoto roku. Potebn finann prostedky maj bt zskny i z fondu pro digitalizaci, kter bude tvoen z rozhlasovch a televiznch poplatk, kter budou vybrny spolu s poplatkem ORF v rozsahu cca 4,5 mil. EUR ron a fond bude ve spolkovm rozpotu. st ze vech zdroj, vzanch po dobu 10 let, m pispt k digitalizaci. Nrodn rada bude s tmto nvrhem oficiln konfrontovna v noru 2003 a podle zkona bude muset spolenost RTR pedkldat kadoron zprvu o digitalizaci.

Podle tohoto nvrhu bude nejpozdji do roku 2012 a ve tyech etapch digitalizovno televizn terestrick vysln v Rakousku:

Prvn etapa (2003 a 2004),
pedpokld innosti souvisejc s mezinrodn konferenc o perozdlen frekvenc pro DVB-T (pln, pprava, realizace), zahjen prvnho projektu DVB-T v oblasti Grazu (podzim 2003), realizaci prav pslun legislativy (zkony o soukromm rozhlase a televizi, zkon o ORF ), ppravu soubnho provozu (analogovho a digitlnho) v oblasti Vdn a hlavnch mst spolkovch zem a ppravu vbrovho zen pro multiplex a ppravu pravidelnho provozu.

Druh etapa (2005 a 2006)
zahrnuje ji realizaci simultnnho provozu ve Vdni a hlavnch mstech spolkovch zem, jet bez podstatnho omezen analogovho pokryt. Pot se, e 1 a 2 multiplexy pokryj minimln 50 % obyvatel, pi zajitn kvalitnho pjmu uvnit budovy. Pro simultnn provoz nebudou moci bt pouity vkonn vyslae na stanovitch zkladn st, ale jen tzv. frekvenn zbytky, tj. nap. vyhrazen pdly podle zkona o soukrom televizi, neobsazen pdly bhem vypsn licenc, nerealizovan pdly po uplynut dvou let po pidlen licence, uvolnn kanly nad K60, kter a dosud neslouily k televiznmu vysln . Frekvenn nvrh bude vsledkem expertizy firmy LStelcom s nezbytnou mezinrodn koordinac. Pedpokld se, e v tto dob, v rmci dal fze mezinrodn konference tkajc se kmitot, bude proveden vbr frekvenc a bude vypsno a udleno operativn uspodn definitivnho provozovatele multiplexu.

Tet etapa (2007)
pedpokld urychlen simultnnho provozu, ale ji s podstatnm omezenm analogovho pokryt, zv se plocha pokryt DVB-T na min. 80 a 90 % pro jeden multiplex.

tvrt etapa (2008 a 2012) zahrnuje vypnn analogovch vysla postupn v jednotlivch regionech, takto se zskaj dal vyslac kapacity (frekvence). DVB-T bude ve skuten pravidelnm provozu a zsk k penosu signlu celou ku psma vymezenou pro televizn pozemn vysln. Mediln ad KommAustria pedpokld prostor pro 12 a 16 kanl v digitln verzi.


Zdroj: www.rtr.at, http://derstandard.at/etat, peloil: Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/01 Digitalizace pechz i do psma AM
- prvn rozhlasov pijma pro DRM
17/01 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 21. st DVB-T v Estonsku
13/01 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 20.st DAB v Nmecku je v krizi
09/01 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 19.st DVB-T v Belgii

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!