satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 20:19:12 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 383 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Vladimr elezn opout Novu
Autor: Jindich dlo, iDNES, e-mail: Pidan: 16.05.2003

elezn musel televizi, kterou zakldal a deset let dil, opustit z hodiny na hodinu. Verejek pinesl i dal dleitou udlost kolem Novy: vdsk soud definitivn zamtl alobu, kterou se esk stt chtl brnit vsledku arbitre se spolenost CME.


eleznho vyhodili na hodinu

Steden odchod Vladimra eleznho z ela televize Nova provzely dramatick okolnosti. elezn musel televizi, kterou zakldal a deset let dil, opustit podle informac MF DNES v podstat z hodiny na hodinu. O svm odvoln se dozvdl a ve stedu odpoledne, kdy se vrtil z jednn do budovy Novy na Barrandov. U pedtm obsadila ochranka jeho kancel a sekretarit. Chvli pot, co se elezn dozvdl verdikt majitel Novy, spolenost MEF a PPF, pestal bt i zamstnancem televize. i lpe eeno: spolenosti CET 21, kter dr licenci Novy a kterou elezn kdysi ovldal. Dvod jeho vpovdi znl: nadbytenost z dvod reorganizace.

Velmi se tomu brnil, velmi na svm postu lpl, ale neml u dnou anci, ekl zdroj seznmen s detaily stedench udlosti. A i kdy nakonec v prohlen Novy sv odvoln pijal, je jasn, e to nebylo dobrovoln. To by toti bval odstoupil sm. Hned dva dobe informovan zdroje navc MF DNES ekly, e elezn m zakzn vstup do budovy Novy. Sm odvolan elezn se od stedy ke svmu pdu nevyjdil a vera nebyl k zastien. Mluv Novy Petr Kostka ovem trv na tom, e odvoln eleznho probhlo bez vtch problm: Byl to normln, civiln rozchod, prohlsil Kostka. Pokud jde o vstup do budovy, pan elezn u nen zamstnancem, ale samozejm si mohl vyklidit svou kancel a vzt sv vci. Podrobnosti vpovdi Kostka odmtl komentovat: Je to vztah mezi zamstnancem a zamstnavatelem, vc k tomu nebudeme sdlovat, ekl Kostka.

Verejek pinesl i dal dleitou udlost kolem Novy: vdsk soud definitivn zamtl alobu, kterou se esk stt chtl brnit vsledku arbitre se spolenost CME. esko tak vyplat nkdejm investorm Novy deset a pl miliardy za to, e ady v roce 1999 dovolily eleznmu, aby se od CME odstihl.

elezn nakonec prohrl ve, co tvoil

Trvalo to tyi roky, ale nakonec je vsledek zejm: nkdej investor Novy Ronald Lauder odchz s deseti miliardami v kapse, Vladimr elezn zav potupn konec kariry televiznho magnta. Nen to tak dvno, co o sob prohlaoval: J jsem televize Nova. Te byl ze stejn televize proputn pro nadbytenost. Steden pd Vladimra eleznho nese tm znaky ponen: teba i proto, e spolu s kdysi neomezenm vldcem Novy musela televizi opustit i editelka jeho sekretaritu a ptelkyn Konstancie Zhorkov. Je jasn, e s tm musel potat u del dobu, k jeden z jeho nkdejch blzkch spolupracovnk. Ale na svm mst lpl tak, e si to nebyl dlouho ochoten pipustit. e bylo steden odvoln eleznho rychlou akc, dosvduje ada okolnost. elezn ml napklad jet tuto sobotu lett do Los Angeles na nejvt svtovou nabdku novch televiznch poad L. A. Screening. Pro editele komern televize jde o jednu z nejdleitjch a nejprestinjch udlost roku. Pan elezn do Los Angeles za televizi Nova nelet, nevm ale, jestli tam nejede teba soukrom, konstatuje mluv Novy Petr Kostka.

Jet minulou sobotu se louil s divky svho poadu bez toho, e by to mohlo bt naposled: Vm, divci, a to utee do ptho vysln Volejte editeli. Za tden opt na shledanou i se Zazou, konil sv posledn, celkem 483. vystoupen.

Majitel Novy se opravdu vn lekli, e by vldn koalice mohla protlait odebrn licence, ekl zdroj informovan o dn v TV Nova. Hlavn PPF se sna co nejvc odstihnout od minulosti a dt najevo, e nem nic spolenho s prohranou arbitr. Nejvt esk finann skupina PPF, kter vloni proti vli eleznho vstoupila do Novy, ovem na nkdejm odstihnut Amerian skuten profitovala. V televizi te ovld finann toky, licenci m Nova prodlouenu a do roku 2017. Naopak elezn te se CME definitivn prohrl. Znim t, rozjedu proti tob destky alob, citoval kdysi elezn vtu, kterou mu ml ci majitel CME Ronald Lauder. Je-li ta vta pravdiv, mus se te Lauder (navc s deseti miliardami od sttu v kapse) ctit bjen. elezn ho sice v roce 1999 opustil a postavil novou Novu, dsledky vak pro nj byly zniujc. Lta soudnch spor a dluhy ho vysly a na dno, piel o svj edestiprocentn podl ve firm CET 21, kter dr licenci k Nov. Navc se od nho zaali odvracet i bval klov spojenci. Loni v ervnu ho jako prvn opustil prvnk Ale Rozehnal, kter eleznmu hodn pomohl s odchodem od Amerian. Loni se ho pokusil svrhnout. elezn tehdy jet svj post uhjil, vsledkem nkolikatdenn bitvy o Novu byl vstup PPF do televize. Loni se za nj jet postavil Ji mejc (hlavn postava skupiny MEF, spolumajitele Novy), te ho u tak poslal nemilosrdn k ledu, ekl ji citovan zdroj.

Pan Nova tak najednou sly vty, jako tu od mluvho Kostky: Pan elezn u nem s televiz nic spolenho. Jestli ho chcete sehnat, tak pes jeho sentn kancel.

Zdroj: Jindich dlo, iDnes, 16.5.2003


poet koment k tomuto lnku: 5

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
17/05 esk rozhlas slav 80 let
15/05 Technick a prvn opaten v boji proti poruovn autorskch prv v oblasti en televiznho vysln
12/04 Ani hrozba vypnut 12. kanlu nepimje eleznho uvaovat o satelitn distribuci Novy?
15/03 Nova je zlat dl - daov poplatnci za ni zaplat pes 10 miliard K
26/01 Sobotn ern hodinka na esk televizi

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Pokurven NOVA

17.05.2003 - 07:14 -
Pus jeden - dobe mu tak! I to jeho proamerick, pro ODS a proidovsk vysln ve zprvch snad konen ustane a doufm e u nebudeme moct vidt za vlky medailnky americkch hrdin kdy na druh stran umiraj dti...
no konen!!!!

16.05.2003 - 18:09 WOLF
No konen ta sptenick osoba ji nebude otravovat ve svch poadech divky Novy. Ted jen doufejme, ze budouc editel bude alespon trochu vce technitj typ ne ten pedel pac a NOVA (jako posledn) se konen na satelit dostane! Buh nm dej nadji :-)
Potpi msto editele

16.05.2003 - 14:25 ten
V sobotu bude msto Volejte editeli film o potpech. Kdy u toho eleznho potopili :-)
Mj pspvek

16.05.2003 - 10:08 AAA
Ted treba se konecne Nova objev i v CzechLinku ;o)
Kombinoval a pekombinoval

16.05.2003 - 09:57 anonym
Dneska se me [email protected] tlouct do hlavy - kdyby se nerozeel se CME, tak ml ron min. pjem 10mil. K, do Sentu by se nepochybn dostal taky, stt mohl uetit 10mld. K... Takhle ten praivec nem nic (pr nahrabanejch milin stejn brzo rozfofruje), stt (my vichni) je chud, a smjou se akort ti podvodnci z PPF :-(((
Celkov poet koment: 5 / zobrazuj se: 1 ... 5

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!