satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
Ptek 16.01.2004 - 12:16:35 online 10 lid pihlen Nastav barvu:


Nejnovj lnky
Zimn przdniny v znamen Markzy dnes
Digitalizace v Rakousku dnes
Rozhlasov rada je znepokojen prepustenm redaktorov Rdiournlu dnes
Nova vstoup do dalho desetilet s novm logem dnes
Slovensk telekomunikcie s Slovak Telecom vera
UPC odpovd 25.st vera
Se zvyovnm poplatk za T by se mlo zat na 99 K vera
Major Zeman pilkal nejvce divk vera
Silvester 2003 na Markze najsledovanej v jej histrii vera
Pro esk televize d o pidlen kmitot pro en televiznch program a doplkovch slueb v systmu DVB-T? vera

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/01 - TV ke staen: Program: HBO, HBO, AXN, Private Blue, SuperMax, Spektrum na msc nor, program stanice Travel channel na msc bezen.

12/01 - Po nkolikadennm vpadku, souviscm s havri serveru (bhem kter jsme nanvratn pili o st dat), jsme tu opt, abychom Vm pineli nov informace ze svta televizn techniky!

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program


Alternativn formty
Rubrika: DVB-T
Neoficiln pracovn verze koncepce pechodu na digitln vysln v R z 6. 1. 2004
Autor: Ro, www.rozhlas.cz, e-mail: Pidan: 14.01.2004

Ministerstvo informatiky R zatm nezahrnulo rozhlasov zemsk digitln vysln do nvrhu aktualizace vldn koncepce pechodu na digitln vysln. Pracovn materil, kter m esk rozhlas k dispozici, uvd, e "v souasn dob nen v R od provozovatel vysln ani od poslucha indikovn vrazn zjem o zavdn rozhlasovho zemskho digitlnho vysln v systmu T-DAB". V pasch o DVB-T multiplexu dokonce nen rozhlas zmiovn vbec.


"esk rozhlas m zjem zat vyslat co nejdve aspo regionln v DAB a zrove se zapojit do veejnoprvnho multiplexu v DVB. Tento zmr jsme stn sdlili pedstavitelm Ministerstva informatiky R a po konzultaci s generlnm editelem Vclavem Kaskem jsem o tom informoval Radu pro rozhlasov a televizn vysln. Naposledy na jednn se zstupci elektronickch mdi a vyslateli 7. ledna 2004," k k tomu vedouc projektu digitlnho vysln Ro Alexandr Pcha.

Pracovn verze koncepce u podrobnji popisuje 2 multiplexy DVB-T pro eskou republiku nazvan A a B. Podle jedn varianty by ml bt jeden multiplex uren pro 4 celoplon programy komernch televiz a druh pro 4 programy provozovatele ze zkona, uvd se vak pouze T. Koncepce z Ministerstva informatiky R vak tvrd, e souasn finann situace T neumouje vyuit cel kapacity digitlnho multiplexu. Pe se v n zrove, e tato skutenost do jist mry me ohrozit spch zahjen dnho digitlnho vysln.

Jako druhou variantu navrhuje, aby digitln multiplexy A i B mly kad 3 programy komernch televiz a po jednom programu T. Analytik strategickho rozvoje T Nikolaj Savick oznail tuto variantu za nejhor monou pro televizi veejn sluby. Jak uvedl, "takov een znamen pro T snen technick spolehlivosti a zven nklad bez jakkoli kompenzace v podob lep sluby divkm. Nejhor je, e znemouje T poskytovn slueb mnoha clovm skupinm, zejmna meninm, a znamen do budoucna pekku jakmukoli rozvoji televiznho vysln veejn sluby v esk republice."

Aktualizace z Ministerstva informatiky R vrazn mn vldn koncepci pechodu na digitln rozhlasov a televizn vysln, kter pedpokldala zatky vysln u v roce 2003 a existenci tzv. veejnoprvnho multiplexu DVB-T, na kterm by se podlely esk televize a esk rozhlas. Ministerstvo informatiky mlo pedloit nvrh aktualizace koncepce v prvn polovin roku 2003. Termn se nkolikrt odsouval a poslednm m bt 31. leden 2004.

O stavu prce na aktualizaci koncepce informoval ministr Vladimr Mlyn Radu pro rozhlasov a televizn vysln 9. ledna 2004. Posledn pravy m Ministerstvo informatiky R zapracovat do poloviny ledna 2004. V noru 2004 by mla jednat o nvrhu aktualizace koncepce digitlnho vysln v esk republice jednat vlda.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/01 Pro esk televize d o pidlen kmitot pro en televiznch program a doplkovch slueb v systmu DVB-T? vera
12/01 V Itlii byly sputny dva pakety DVB-T spolenosti RAI
25/11 V Praze se jednalo o digitalizaci vysln
24/11 Koordincia pilotnch projektov DVB-T na Slovensku
18/11 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 45.st DVB-T v Rakousku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!