satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
ter 03.05.2005 - 07:01:40 online jenom VY pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 815 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Dva specily tento tden na Nov dnes
Zjem o zpasy esk reprezentace na MS v lednm hokeji dnes
Televize Prima pekonala v 17. tdnu opt svj rekord v podlu na trhu v prime time dnes
Romn pro eny zskal Divckou cenu dnes
Kabelov programy maj bt zakdovan vera
Johnny vyhral u druh krt vera
Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy
Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
100 Nejvtch ech? 5. kvtna na T1!

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Kabelov televize
UPC patrn chyst datov limity
Autor: M.Zeman, Lupa.cz, e-mail: Pidan: 22.03.2004


Kabelov opertor UPC v souasn dob nabz patrn nejlep pomr cena/kvalita/vkon, pokud jde o tzv. "nepotan" pevn pipojen, tedy ppojku umoujc penst za msn poplatek neomezen objem dat. Tato idyla vak patrn brzy skon, protoe UPC se chyst zavst datov limity.

"Prostednictvm Vaeho potae dochz k vraznmu zatovn st Chello. K datu odesln dopisu jste pekroil 90 procent obvyklho objemu penench dat a omezujete dostupnost internetov st pro jin uivatele. Dopoutte se tak jednn, kter lze spravedliv oznait za zneuit objednanch slueb ()."

"S ohledem na ve uveden fakta Vm proto musm s politovnm sdlit, e nezjednte-li okamit npravu stvajcho stavu, bude nae spolenost nucena vyut lnek 4.12 podmnek a omezit Vm poskytovn slueb formou snen rychlosti pipojen na 64/64 kbit/s a to a do konce tohoto kalendnho msce. ()"

Pokud jste v ptek 12. bezna dostali do sv elektronick poty dopis ve uvedenho znn, mete si v jistm smyslu gratulovat. Patte toti mezi 20 nejvtch tzv. "stahova" (leechers), ji pouvaj slubu Chello Plus a svm ponnm nejvce zatuj internetovou s UPC.

Nevte-li, co si pod pojmem "nejvce zatuj internetovou s" pedstavit, pak vzte, e kupkladu v druh destce jsou lid, kte od zatku msce do 12. bezna penesli 30 a 40 GB dat. Rozbor datovho toku by nejspe ukzal, e u drtiv vtiny z nich je tento provoz tvoen pedevm hudebnmi soubory, neleglnmi filmy a neleglnm softwarem (warez).

UPC me k tomuto kroku pistoupit na zklad aktualizovanch obchodnch podmnek, platnch od 1. ledna letonho roku. Zde se uvd, e kdy uivatel pekro 90 procent "povolenho objemu penesench dat", UPC mu zale upozornn, v ppad 100procentnho pesaen mu bude do konce msce omezena penosov rychlost.

Akoli je ponn UPC nanejv pochopiteln a ospravedlniteln, je teba dodat, e ani UPC nedodruje vlastn obchodn podmnky, jimi se zatiuje. Chtla-li by toti na zklad lnku 4.12 penalizovat uivatele za pekroen "povolenho objemu penesench dat", musela by tento objem pro jednotliv sluby nejdve stanovit - co neudlala.

Rozeslnm dopis vak cel zleitost nekon. Podle neoficilnch informac UPC chyst v nejbli dob zaveden datovch limit v du nkolika gigabyt msn (napklad typu 2 GB/msc pro Chello Classic a 6 GB/msc pro Chello Plus), piem v ppad poruen bude uplatnn ji zmnn lnek 4.12.

Stejn neoficiln zdroje hovo o tom, e mylenka omezen objemu dat nepochz z hlavy esk poboky UPC, avak jedn se o npad matesk spolenosti v Holandsku. esk editel UPC proti tomu dokonce dajn protestuje, avak s nejvt pravdpodobnost budou datov limity skuten zavedeny.

Ji minul tden jsme podali UPC o oficiln vyjden, avak tiskov mluv UPC nm sdlil, e kvli nutnosti posvcovn zveejovanch informac holandskou centrlou nm je poskytne a zatkem tdne formou tiskov zprvy spolen s ostatnmi mdii (resp. o hodinu dve, abych byl pesn).

Protoe z touto mediln politikou nesouhlasme, resp. nevidme dvod, pro odkldat zveejnn njak informace kvli neochot dan spolenosti poskytnout nm oficiln vyjden (a v jistm smyslu se tak pipravovat o exkluzivitu), inme tak formou tohoto krtkho lnku. Jakmile bude oficiln znmo vce, pineseme dal informace.


Zdroj: Mirek Zeman, Lupa.cz, 22.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 4

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
21/03 Digitlna televzia prde v mji do Bratislavy
15/03 France Tlcom a Vivendi jednaj o spojen kabelovch diviz
11/03 Chello je prstupn u aj v Ruinove
09/03 ARD a ZDF ve sporu s kabelovm opertorem
05/03 Bushova volebn zbra: kabelov televize

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
tiskov mluv spolenosti UPC Frantiek Malina:

22.03.2004 - 17:41 blam
Na dotaz redakce ive.cz tkajc se zavdn datovch limit u sluby
kabelovho pipojen k internetu chello odpovdl tiskov mluv spolenosti
UPC Frantiek Malina:
Spolenost v minulch dnech ukonila dlouhodob vyhodnocovn problematiky
objemu penesench dat. Vyhodnocen ukzalo, e objem penesench dat za
msc nepeshne u tm u 93 % uivatel sluby chello classic vce jak 5
GB . Piblin 90 % pedplatitel sluby chello plus postauje obvykl
penesen objem 15 GB/ msc. Tm se zkaznci chello neli od uivatel
jinch internetovch slueb. Na druh stran existuje skupina zkaznk
chello, kter pen extrmn mnostv dat a to v objemu dov desitek a
stovek GB dat msn.
Spolenost je v dsledku nadmrnho zatovn st tmito zkaznky nucena
vyut svho oprvnn na zklad lnku 4.12 Veobecnch podmnek pro
poskytovn veejn telekomunikan sluby pstupu k sti Internet a
pijmout nsledujc omezen: Tm uivatelm, u nich objem penesench dat
bhem msce peshne mnostv 5 GB (chello classic), resp. 15 GB (chello
plus), je spolenost oprvnna snit s okamitou innost penosovou
rychlost. Rychlost me bt snena vdy od data pekroen objemu v
pslunm msci, a to do konce msce na 64/64 kb/s.
poznamka k 4.12

22.03.2004 - 17:30 czech1
Takze, limit podle clanku 4.12 VOP, se muze zavest jen kdyz je sit pretizena, coz v soucasne dobe neni. Pokud UPC zvedne rychlost - je mozne, ze dojde k pretizeni site a UPC muze zavest tento limit prenesenych dat.
Cili to vypada, jako umele vyvolane pretizeni site.
@Ivan

22.03.2004 - 11:53 Josef
V ppad SATRA nen kam spchat. Zadal jsem si do Vyhledvn na tomto webu slovo satro a vyhodilo mi to pt krtkch zpv a jeden hlavn lnek z loska, kde se slibuje digitln kabelovka s kdovnm v Mediguardu ji do minulch Vnoc (nap.: 06/11 - SATRO zane v Bratislave v digitle u pred Vianocami!), take to tdenn zpodn lnku v dimenzch termn tto kabelovky je zanedbatelnm asovm sekem. Dokud Satro nespust naplno digitl, budu brt tyto lnky jen jako reklamn sliby.
Aspo teraz ste uverejnili zau ...

22.03.2004 - 11:17 Ivan
Aspo teraz ste uverejnili zaujmav lnok skr ako v prpade SATRA. Ten ste hadali vye tda. A to je o napsa.
Celkov poet koment: 4 / zobrazuj se: 1 ... 4

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!