satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 22:02:47 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 383 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Co ek kabelov st v Evropsk unii - 2.st
Autor: Vclav Barto, e-mail: Pidan: 18.05.2003

Druhou st dnes pokrauje pspvek editele nejvtho poskytovatele kabelovho pipojen v R a pedsedy AKK. Kabelov st u dvno nejsou jen kvalitnj nhradou STA, ale skutenmi irokopsmovmi stmi pro obousmrnou komunikaci. Jsou ale ty nae, esk st pipraven na poadavky EU?

eEurope 2005: zkladem je broadband

V polovin loskho roku dolo na aktualizaci iniciativy eEurope lenskch zem EU, koncipovan s vhledem do konce roku 2002.

Nov iniciativa, kter v rmci tto aktualizace vznikla, je oznaovna jako eEurope 2005 (je vhledem a do roku 2005), a byla pijata pmo v podob Aknho plnu eEurope 2005.

Jejm hlavnm rysem je pechod od zkopsmovch slueb k irokopsmovm slubm: vychz z pedpokladu, e dostupnost zkladnch zkopsmovch slueb je ji zajitna, a proto se orientuje prv na irokopsmov sluby na jejich dostupnost, cenovou pijatelnost a souasn i bezpenost. Poaduje, aby vytench cl v oblasti dostupnost irokopsmovch slueb bylo dosaeno nejpozdji do roku 2005. Od kad lensk zem se pitom oekv, e bude mt vlastn nrodn strategii zavdn irokopsmovch slueb do praxe.

O tom, e to Unie mysl opravdu vn, svd i nsledn akce:

28. ledna probhl Evropsk Broadband Day, vyhlenm GD InfoSociety a komisaem Liikanenem. Byl pedevm pleitost k propagaci irokopsmovch slueb a ke sdlen zkuenost s jejich zavdnm, ke vzjemnmu seznmen se lenskch zem s jejich nrodnmi koncepcemi. Je smutnm faktem, e v R tento den nezaznamenal, krom esk asociace kompetitivnch komunikac, nikdo

18. nora pijala Rada Evropy rozhodnut k implementaci Aknho plnu eEurope 2005. V nm znovu zdrazuje vznam irokopsmovch slueb pro rozvoj vech oblast e-spolenosti a zavazuje lensk zem k dslednmu a vasnmu naplnn poadavk Aknho plnu. Kabelov st pitom explicitn zmiuje jako jednu z technologi schopnch vytvoit potebnou platformu pro poskytovn irokopsmovch slueb (vedle xDSL, satelitnch technologi, pevnch bezdrtovch st a budoucch st 3G).

Jak je situace v R?

Ns se, jako kandidtsk zem, poadavky na dostupnost irokopsmovch slueb z Aknho plnu eEurope 2005 formln jet netkaj. Navc se trh zan vraznji profilovat teprve dnes, pedevm dky zanajc konkurenci bze ADSL. a kabelovch st. Kabelov st, kter dnes v R existuj, jsou ji dnes schopn vyhovt budoucm poadavkm na dostupnost irokopsmovch slueb. Vytven bze ADSL tuto monost implicitn obsahuje.

To je pozitivn strnka vci. Ta mn pjemn spov v tom, e na poadavky EU v cel jejich i zatm pli nemyslme. Chyb nrodn strategie, koordinace, vle. A to je chyba. Zdaleka ne pouze kvli tomu, e to po ns bude zhy nkdo chtt. I nm, zde v R, by toti mlo leet na srdci vechno to, co dostupnost irokopsmovch slueb doke podntit, iniciovat, zprostedkovat a zpopularizovat.

Jinak se odstup mezi R a technologicky nejpokroilejmi leny Unie nejene nesn, ale naopak roz. A to tm nejhorm zpsobem: budeme mt pipravenou technickou zkladnu, ale nebudeme mt vymezen dostaten kvalitn legislativn rmec pro jej maximln vyuit v nrodn prospch.

Vclav Barto
Autor je pedsedou kabelov sekce AKK a editelem spolenosti UPC R.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
13/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 1.st
10/05 elezn: Nova je ve slovenskch kabelovkch nelegln!
03/04 Galaxie sport v stch nejvtho opertora kabelov televize na Slovensku - UPC Slovensko, s.r.o.
20/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 3. st
18/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 2. st

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!