satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
Steda 31.12.2003 - 00:17:31 online 10 lid pihlen Nastav barvu:


Nejnovj lnky
T a Nova se dohodly, kdo zajist novoron projev Klause dnes
Slovensk televize vythne do boje za vy sledovanost dnes
Klaus, Nedvd a Havel budou vtat Nov rok 2004 vera
Vnoce s eskou televiz - pro kadho nco vera
Philips a Sony presadzuj otvoren systm na ochranu digitlneho obsahu vera
DVB-T ve panlsku vera
Dva nov TV kanly v ponuke UPC Slovensko
V sboji s kblovmi pirtmi ahaj opertori za krat koniec
DVB-T v R
T: v rezervch u nen dost penz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

Pjemn proit Vnonch svtk a ve dobr do Novho roku Vm peje Redakce.

23/12 - TV ke staen: Program: AXN na msc leden.

12/12 - TV ke staen: Program: Romantica, Reality TV na msc leden 2004. Travel Channel na msc nor.

5/12 - TV ke staen: Program: HBO, HBO 2, Spektrum, SuperMax, ... na msc leden 2004.

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program


Alternativn formty
Rubrika: DVB-T
Premira digitlnho rozhlasu DRM v esk republice
Autor: Karel Mikultk, e-mail: Pidan: 27.10.2003

DRM (Digital radio mondiale) je zkratka systmu digitlnho rozhlasovho vysln urenho pro dlouh, stedn a krtk vlny. Zatkem letonho roku se DRM stalo zatm nejmladm standardem z rodiny digitlnho rozhlasovho a televiznho vysln (dle nap. DAB a DVB). U pleitosti Svtov radiokomunikan konference WRC-03 v enev zaalo 16.ervna 2003 tmto systmem vyslat 16 pednch rozhlasovch spolenost z Evropy, USA, Kanady, Stednho Vchodu, Austrlie a Novho Zlandu. Nejvt esk poskytovatel radiokomunikanch slueb esk radiokomunikace a tm i potamo cel esk republika se k tmto zemm pipojila toto pondl 20. jna 2003, kdy byl sputn digitlnm provozem vysla Hradec Krlov Stery na stedovlnnm kmitotu 774 kHz. Vysln v systmu DRM pak bylo oficiln pedstaveno 22. jna na konferenci Radiokomunikace 2003 konan v Pardubicch.


Obdobn jako terestrick verze v republice ji pedstavench a testovanch systm DAB a DVB, i DRM vyuv k penosu rozhlasovho signlu vhod modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). OFDM pouv nkolik set nosnch kmitot, mezi n se dl celkov bitov rychlost tak, e kad dl nosn pen informace rychlost mrn ni proti penosov rychlosti celho kanlu. Pomal bitov rychlosti pak umouj zavst pomrn dlouh ochrann interval, nstroj jm se lze vcemn vypodat se zpodnmi na trase vysla pijma. Rozdlen penosovho kanlu na mnoho nosnch frekvenc navc dovoluje do jist mry vyut vhody systmu s rozprostenm spektrem pokud je ruen zkopsmov, dochz ke ztrt informace penen jen na nkolika nosnch a nikoli cel informace jako je tomu v ppad klasick modulace. OFDM systmy a digitln modulace obecn jsou navreny pro jistou mru ruen a chybovosti. Tato mra velmi zvis na tom, jak robustn systm pro danou pleitost poadujeme. Pokud se spokojme s malm bitovm tokem, me bt systm velmi odoln a naopak. Obecn vytv DRM datov penosov prosted, kter nemus vbec penet rozhlasov program. Protoe tento systm m bt sluiteln se souasnmi rozhlasovmi psmy a urenm frekvenn rastrem 5/9/10 kHz, je zjevn, e nen mon oekvat njak zvratn penosov rychlosti, ty souasn se mohou pohybovat kolem 20 kbit/s. Jak je tato kapacita vyuita pro penos ei, hudby a doplkovch dat znan zvis na kdovacch metodch pro zpracovn vstupnch dat.

Na vyslai Hradec Krlov je k dispozici rozhlasov vysla TRAM 10 osazen PDM koncovm stupnm (zenm pulsn kovou modulac). Nmeck firma Telefunken k vyslai dodala modultor DRM DMOD2. Jedn se v podstat o multimediln PC pracujc s operanm systmem Linux. Vysla dodvajc pi provozu AM 10 kW vkonu je pro digitln provoz pouit s vkonem 3 kW. Podle poadavk na kvalitu resp. odolnost vysln je mon pout digitln modulace 64QAM nebo 16QAM.

K dispozici je zatm jen omezen mnostv pijma DRM. Firma Telefunken prezentovala pijma: Mayah Communication DRM receiver asijsk provenience. Pro majitele pota PC je na internetu k dispozici nkolik program umoujc dekdovat digitln vysln. Menm hkem je, e je nutn podstrit zvukov kart signl DRM vysmovan do okol 12 kHz. Tmto zpsobem v Pardubicch prezentovali pjem DRM i esk radiokomunikace.

Prezentaci doprovzelo srovnn klasickho AM a pjmu DRM. AM pjem se samozejm vyznaoval zaumnm, praskajcm a hlavn na vych nf kmitotech omezenm penosem. Oproti tomu DRM poskytlo pjemn ist zvuk se solidnm rozsahem nf kmitot srovnateln s monofonnm pjmem na VKV-FM.

DRM chpu jako zmr technickch nadenc zachrnit smysluplnm zpsobem velk mnostv SV a KV rozhlasovch vyslacch stedisek, zachrnit prostedky umoujc vyuvat vlnov rozsahy, ktermi z jedn kty pokryjeme republiku, kontinent, i dokonce znanou st Zem. S DRM maj klasick vlnov ped sebou jist spnou a bohatou budoucnost.


Karel Mikultk, 25.10.2003, autor je lenem eskoslovenskho DX klubu, www.dx.cz.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
24/10 Digitalizace: Spchej pomalu, ale pozor na konkurenci
23/10 Evropsk pohled na digitalizaci I.
14/10 Digitalizace v poadu Mdia na T2
13/10 Viasat a platforma DVB-T
12/10 DVB-T v Rumunsku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!