satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Sobota 07.05.2005 - 03:27:32 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
19%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 826 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
100 Nejvtch ech odhaleno! vera
Karneval Media zaznamenv rapidn rst internetu a je spnj ne ADSL vera
V TV JOJ pribudn piati nov modertori vera
Prjem skobnho vysielania DVB-T nesie rizik
Chris Dziadul: pokrok v legislativ, nejasnosti v DVB-T
ITV koupila britsk multiplex A
DVB-T v Bratislave zabezpe ST, Rdiokomunikcie, o.z.
Rozhlasov a televizn poplatky poslanci odloili na erven
spn start tet ady Rane U Zelen sedmy
T 24 on-line na portlu www.ct24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Technika
Monosti pripojenia k internetu za priazniv cenu je potrebn hada dlhie
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 18.08.2004


T SR zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Internet/4dokument/index.html uvatesk prieskum Internet v Slovenskej republike z pohadu regultora IV, ktorho lohou je podnieti potencionlnych zujemcov o pripojenie k internetu, k vyej aktivite pri vyhadvan monost pripojenia za cenu, ktor s ochotn mesane plati.

Poda prieskumu radu s monosti pripojenia v sume do 250 Sk zva obmedzen na posielanie a prjem elektronickej poty s obasnm vyhadanm informci na internete. Monost pripojenia od 251 do 1000 Sk je nepomerne viac ako monost do 250 Sk. Napr. v Bratislave je mon pripoji sa bez asovho a dtovho obmedzenia u za cenu menej ako 400 Sk mesane. V cene do 1000 Sk vie zabezpei pripojenie minimlne 7 poskytovateov sluby. Vemi podobn je situcia v Koiciach. V cene do 400 Sk mesane je mon njs poskytovatea aj napr. v Trnave. V Preove vedia pripojenie do 1000 Sk zabezpei minimlne tyria poskytovatelia sluby, priom ceny zanaj pod 500 Sk, at. Monost pripojenia v cench zanajcich od 1000 Sk, resp. tesne pod touto hranicou je pomerne vea. Konkrtne monosti zleia od lokality zujemcu o pripojenie.

Je pravdepodobn, e vina potencionlnych zujemcov o pripojenie strat zujem hne po porovnan niekokch cennkov najznmejch poskytovateov sluby. Meme sa len domnieva, e zujemcovia o pripojenie u alej nehadaj monos pripojenia prostrednctvom malho poskytovatea sluby, ktor im me pripojenie za poadovan sumu zabezpei.

Poda vsledkov minuloronho vskumu, ktor realizovala Agentra MVK na zklade objednvky Obianskeho zdruenia Partnerstv pre prosperitu a IT asocicie Slovenska, pri odpotan odpoved neviem a tch respondentov, ktorch sa otzka netka, by bolo viac ako polovica respondentov (55,2%) ochotnch plati maximlne 250 Sk mesane, alia tretina respondentov (32,9%) je ochotnch plati do 500 Sk mesane, 8,7% respondentov je ochotnch plati maximlne 750 Sk, 2,4% maximlne 1000 Sk a len 0,8% je ochotnch zaplati mesane viac ako 1000 Sk za internet.

Monosti pripojenia v sume do 250 Sk s obmedzen. Na zem takmer celej Slovenskej republiky mu existujci zkaznci mobilnch opertorov alebo pevnho opertora v tejto sume zska monos kadodennho zaslania a prijatia elektronickej poty, prp. obasn vyhadanie potrebnch informci. Ako prklad pripojenia prostrednctvom pevnho rdiovho prstupu bez obmedzenia objemu prenesench dt a asu strvenho na internete uvdzame mesto Sere, kde je mon (za uritch podmienok) pripoji sa u od 198 Sk mesane. Vzhadom na to, e nie vetci poskytovatelia sluby maj zverejnen cennk, alebo maj zverejnen len zkladn ponuku, nevyluujeme monos, e podobn ponuku vedia zabezpei aj al poskytovatelia. Poskytovateom sluby meme odporui, aby v prpade, e vedia zabezpei (za uritch podmienok alebo poas akcie) pripojenie v cene do 250 Sk mesane, aby tto skutonos uvdzali aj vo svojej ponuke na webe. Internetov strnky s asto jedinou monosou potencionlnych zkaznkov dozvedie sa o ponuke sluieb. V prpade akciovch cien je mon, e as potencionlnych zkaznkov, ktor s ochotn zaplati do 250 Sk mesane, bude neskr (po odskan sluby) chcie prejs na in drah program.

Monost pripojenia od 251 do 1000 Sk je nepomerne viac ako monost do 250 Sk. Okrem dial-up, prstupu GPRS a inch monost s obmedzenm asu alebo prenesench dt s vo viacerch lokalitch k dispozcii aj ponuky bez asovho a dtovho obmedzenia. V cene do 500 Sk je mon pripoji sa napr. v Banskej Bystrici, Ivanke pri Dunaji, Komrne, Modre, Pezinku, Preove, Sabinove, Snine a vo Vekch Kapuanoch. V cene do 600 Sk mesane napr. v Kolrove, Martine, Nitre, Povaskej Bystrici, Starej Turej a Topoanoch. V cene do 700 Sk mesane napr. v Leviciach a Tlmaoch... Nevyluujeme monos, e v uvedench lokalitch je mon zabezpei pripojenie aj lacnejie. Okrem uvedench prkladov je mon pripoji sa v cene do 1000 Sk mesane minimlne v tchto lokalitch: Bnovce nad Bebravou, Dubnica nad Vhom, Gbely, Hol, Liptovsk Mikul, Liptovsk Hrdok, Most pri Bratislave, Nov Dubnica, Nov Mesto nad Vhom, Skalica, Trenn, Trenianska Tepl a Zvolen. Vina ponkanch monost pripojenia je zabezpeen pevnm rdiovm prstupom.

Monost pripojenia v cench zanajcich od 1000 Sk, resp. tesne pod touto hranicou je pomerne vea. Konkrtne monosti zvisia od lokality zujemcu. Napr. s to dtovo neobmedzen monosti napr. GPRS, irokopsmov prstup prostrednctvom ADSL (vo vine vekch miest) alebo prstup prostrednctvom kblovho modemu (v Bratislave).


V Bratislave 18. augusta 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
16/08 Vnmanie prce s internetom ako prli nkladn malo v roku 2003 klesajcu tendenciu
08/07 Provoz CDMA Eurotelu ru televizn signl
01/06 irokopsmov pstup pes stratosfru
27/05 Vzkumy televiznho chovn v roce 2003
23/03 Nov pokojov antna Hama pro DVB-T

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!