satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 13.11.2004 - 16:40:08 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 363 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady vera
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004 vera
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Kam smuje nmeck kabelov s? 2. st
Autor: Ulrich Freyer, e-mail: Pidan: 22.06.2003

Dal vvoj

Je otzka, jak bude dal vvoj irokopsmov kabelov st. V zsad jet stle existuje pedstava pechodu od rozvodnch st pro vyslan programy na multimediln s s interaktivitou (s s komplexn slubou - zn. FSN). Kdo psob v oblasti kabelovch st?

- astnk,
- provozovatel kabelov st (pro st NE 3 a NE 4),
- ten, kdo nabz npl (programu, slueb),
- vrobce pijma (pijma),
- regulan ady (Regulan ad pro telekomunikace a potu - Reg TP), ady pro mdia jednotlivch spolkovch
zem.

Mezi tmito subjekty je tsn, (rzn) provzan vztah.


Obr. 4 - Vzjemn vztah mezi subjekty v oboru kabelovch st - Provozovatel kabelov st m urit vztah ke vem ostatnm subjektm v oblasti kabelovch st. Uivatel kabelov st m vztah k provozovateli programu, tomu kdo nabz sluby, k vrobci pijma a provozovateli kabelov st.

Popis k obr:
Kabelnetzbetreiber ................ provozovatel kabelov st
Regulierer ...................... ... regulan ad (regultor)
Diensteanbieter ........................ ten, kdo nabz sluby
Teilnehmer ......................... astnk (uivatel st)
Programmveranstalter .................... provozovatel programu
Gertehersteller ............... vrobce pstroj (pijma)Pi vzjemnch vazbch v kabelov sti se mus pihldnout k tomu, e:

- Trh kabelovch st je velmi rozttn. Na tomto trhu psob nkolik velkch provozovatel st NE 3 a mnoho stednch a malch provozovatel st NE 4. Krom toho existuje i velk poet provozovatel kabelov st, jejich s vykazuje rove 3 a 4. Maj vlastn hlavn stanice a poskytuj pm pipojen zkaznk.

- Pouiteln penosov kapacita irokopsmov kabelov st zvis stupni pebudovn st NE 3, event. NE 4.

- V ppad, e u irokopsmov kabelov st ji existuje zptn kanl, I. psmo VHF se pak vyuije na smr signlu od opertora k uivateli, nebo kmitoty od 5 do 65 MHz bude nutno vyut pro zptn kanl.

- Dodaten dovybaven irokopsmov kabelov st o zptn kanl se mus uskutenit v sti NA 3 a NA 4. Pitom se v podstat jedn o vmnu stvajcch zesilova za alternativu, kter umon pouit zptnho kanlu.

- U systmu DVB je skutenou vhodou tzv. navigtor. V tomto ppad se vyuij servisn informace obsaen v signlu DVB (SI) a vsledky budou znzornny na obrazovce jako seznam. Tak se daj na obrazovce identifikovat vechny programy a sluby nabzen v kabelov sti, je mon jejich jednoduch vbr.

- Pro uivatele irokopsmov kabelov st existuje rozmanit nabdka a nov okruhy zjmu. Pzniv odezva u zkaznka ovem zvis na cen.

- Pi kad zmn nabdky program a slueb v kabelov sti bude uivatel zkoumat, zda v tom pro sebe spatuje pidanou hodnotu a zda se mu s tm spojen nklady jev oprvnn.

- Pi penosu slueb je zapoteb platformu standardizovat. Prv proto je nutno uvaovat o standardu MHP.

- Systm DVB v kabelov sti (DVB-C) oproti nynjm rozvodm analogovch program poskytuje znan vce monost. Pro kabelovou s je proto douc spolehliv zen. Provozovatel kabelov st by ml mt pro kad z kanl urenou prmrnou bitovou rychlost.

- Zpsob penosu (analogov nebo digitln) pro uivatele nehraje zsadn roli. Pi nedostaujc kvalit signlu je digitln penos pod uritou rovn signlu dokonce nevhodn, ponvad se objev ruiv artefakty (tverekovn) nebo obraz zcela vypadne, zatmco u analogovho penosu se to vtinou projev jen jako vt podl umu v obraze.

- Zvltnost digitlnho penosu je tak to, e v zsad umouje adresnost kadho jednotlivho astnka, tj. individuln dosaitelnost.

- Pechod na systm DVB-C je spe problm ekonomick a prvn ne technick. Pokud jsou irokopsmov st otevenmi, pedstavuj tm st telekomunikan infrastruktury. Pitom je teba dbt na to, aby se v ppad irokopsmovch st nejednalo o spojen st, nbr o st nleit (pravideln) rozlenn do struktury stromu.

Zdroj: rfe . 5/2003, s. 37 a 39, peloil Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno

Kam smuje nmeck kabelov s? 3. st
Kam smuje nmeck kabelov s? 1. st


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
23/06 Kam smuje nmeck kabelov s? 3. st
21/06 Kam smuje nmeck kabelov s? 1. st
18/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 2.st
13/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 1.st
10/05 elezn: Nova je ve slovenskch kabelovkch nelegln!

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
pro pekladatele z nminy:

22.06.2003 - 11:40 technik TKR
V ppad, e u irokopsmov kabelov st ji existuje zptn kanl, I. psmo VHF se pak vyuije na smr signlu od opertora k uivateli, nebo kmitoty od 5 do 65 MHz bude nutno vyut pro zptn kanl. - zptn kanl (s stenm vyuitm I. psma, t.j. 48-62MHz) se vyuije na smr signlu OD UIVATELE K OPERTOROVI.
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!