satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 13.11.2004 - 16:52:36 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 363 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady vera
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004 vera
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Kam smuje nmeck kabelov s? 3. st
Autor: Ulrich Freyer, e-mail: Pidan: 23.06.2003

Digitalizace kabelov st

Pechod na systm DVB-C se me uskutenit sovm zpsobem. V kadm digitlnm kanlu bude pak peneno osm a deset program v jednomu multiplexu. U dosavadn kabelov st NA 3, kter vtinou vyuv technick vybaven do 450 MHz, nebudou (dal kanly) nezbytn. Zmna na DVB-C pi nynjch 33 analogovch programech by toti vyadovala jen tyi kanly, take 29 kanl me bt k dispozici pro dal programy, nov sluby, ale i pstup k internetu. Vstavba penosovch kapacit by se proto mla uskutenit podle poptvky, tedy podle ekonomickch kritri.

Aby se doshlo pznivho pijet nabdky kabelov st mus bt (u irokopsmov kabelov st s technikou do 450 MHz) vce penosovch kapacit ureno pro systm DVB-C. Pak lze pechod pomrn jednodue provst vmnou zesilova za alternativu s meznm kmitotem od 862 MHz. Protoe na sti NA 3 zstv nezmnn kaskdn azen zesilova, nen mon kabelovou s vyut a po mezn kmitoet, nbr typicky do 614 MHz. Takto se pece jen zsk 18 kanl. Tedy nejsou nutn (plin) nklady na s HFC (hybridn koaxiln vodi).

Pi pechodu na systm DVB-C by tak mly bt respektovny interaktivn sluby vyadujc zptn kanl, i kdy v prvnm kroku (podle okolnost) nejsou tyto sluby plnovny. To znamen, e psmo I je voln piazeno do rozsahu VHF, a tedy dojde ke ztrt t kanl ve smru od opertora k zkaznkovi (nikoliv ve zptnm smru).

Aby uivatel pijal pechod na systm DVB-C (a nevyuil monosti pejt k nabdce DVB-S nebo DVB-T), mus bt v souladu nabdka program a slueb, tedy npl (obsah). V tomto ppad je jet mon nrst poptvky.

Provozovatel kabelov st se sna pilkat sv zkaznky rozshlmi a zpravidla placenmi slubami. Bude Vm tvrdit, e je mon realizovat slubu v digitln verzi jen v tom ppad, pokud se set-top-boxy stanou jednotnm koncovm bodem st. Tedy boxy budou patit do psluenstv provozovatele kabelov st. To je sice vhodn pro provozovatele kabelov st, nikoli vak pro uivatele, nebo pro set-top-boxy pak neexistuje dn konkurence. Tento koncept nen mon ani potebn ani praktick. Pro provozovatele kabelov st to m tu vhodu, e odpad pedbn financovn set-top-box jako soust st. Je mu vak jedno, nabdne-li boxy ke koupi nebo k pronjmu.


Shrnut

Pechod na systm DVB-C vyaduje investice jak na stran provozovatele i na stran uivatele kabelov st. Pi tom je teba dbt na to, aby se u irokopsmovch kabelovch st jednalo o dlouhodob investice.

Provozovatel kabelov st by nemli vychzet z rychl nvratnosti investic tak proto, e astnk vy nklady akceptuje jen v tom ppad, jestlie tyto nklady odpovdaj jeho nynj osobn analze nklad a pnosu. Proto by digitalizace v kabelov sti nemla zejm vyvolat euforii, nbr by mla bt dosaena po malch krocch, orientovanch na ekonomick kritria.

Vsledky, kter maj na zeteli zjmy uivatele a provozovatele kabelov st jsou dosaiteln prostednictvm kreativnho pstupu k een. Tak je nutno dbt na prokazateln rmcov podmnky.

irokopsmov kabelov s pedstavuje potencil, jen me bt optimln vyuit dky systmu DVB-C.


Zdroj: rfe . 5/2003, s. 37 a 39, peloil Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno
Kam smuje nmeck kabelov s? 2. st


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
22/06 Kam smuje nmeck kabelov s? 2. st
21/06 Kam smuje nmeck kabelov s? 1. st
18/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 2.st
13/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 1.st
10/05 elezn: Nova je ve slovenskch kabelovkch nelegln!

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!