satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

ter 27.07.2004 - 01:24:54 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Pri bezdrtovej kblovke v SR pripad na jednho klienta aj sedem pirtov dnes
Obliba "soudn" televize stoup dnes
Ztra zan 15. zasedn RRTV vera
"Franczska CNN" nebude ani v roku 2005 vera
Dokument Olgy Sommerov Kdla Andl vera
Eurpsky digitlny trh bude rs
Ako funguje peoplemeter
Informace z analzy vysln Prima TV
T SR uloil ST a GTS povinnos prepoji sa poda nm urench podmienok
Prepojenie siet: Jedinm monm rieenm je konen rozhodnutie predsedu T SR

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/07 - TV ke staen: Program: AXN a Romantica na msc srpen, TV Praha na 31. tden.

11/07 - TV ke staen: Program: Spektrum a SuperMax na msc srpen, Galaxie-sport na 29.-32. tden a Programov schma Galaxie-sport na msce ervenec a srpen.

07/07 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide, Private Blue Europe, Private Gold a Private Gold Guide na msc srpen.
Rubrika: Program
Osaml mu Vladimr elezn
Autor: J.dlo, MF Dnes, e-mail: Pidan: 27.11.2003

Jeho konec se pomalu blil nkolik let. Ale kdy letos v kvtnu opravdu piel, stejn to byla senzace. Dnes, o pl roku pozdji, navc meme dodat: Tak dramatick a hlubok pd jako Vladimr elezn (58) nezail snad nikdo z velkch "poraench" polistopadovho eska. "Vladimr elezn byl vdycky osaml mal mu," k jeho spoluk a dnen poradce pedsedy Sentu Jaroslav Veis.

"Jene kdy ml televizi, byl osaml sp kvli tomu, e se ho lid bli oslovit a ekali, jestli si jich sm vimne. Te je to sp naopak ek, kdo si vimne jeho." "Byl vzdlan, zvdav, vystupoval skromn, nenafoukan. Byl chud a vbec nepsobil dojmem lovka, kter ba po majetku." Ledaskdo tomu asi nebude vit, ale takov byl jet potkem devadestch let Vladimr elezn, jak na nj nedvno v tdenku Respekt zavzpomnal pedseda Sentu a nkdej esk premir Petr Pithart. (elezn mu v letech 1991-1992 dlal mluvho.)

Typick prask intelektul z ed zny, kter nosil vytahan svetry, neml auto ani idik a skoro veker nijak vysok - pjmy investoval do knih, proel velkou ivotn promnou tsn ped padestkou. Famzn spch televize Nova, s n vstoupil v noru 1994 do eskch domcnost, z nho udlal jinho lovka. Z otluenho inku na Smchov se pesthoval do pepychov vily na prask Oechovce. Knihy - stejn jako obleky - si zaal vozit z Londna, budoval ojedinlou sbrku modernho eskho umn, nakupoval domy v centru Prahy i na jihu Moravy, podil si vlastn vinastv...

Pt let po rozjezdu Novy stl na absolutnm vrcholu. Jene piel karambol: rozchod s americkm partnerem a investorem Novy Ronaldem Lauderem. Peskome dvody rozchodu, kter ob strany popisuj diametrln rozdln. Protentokrt nechme stranou i popis soud a arbitr, kter ppad provzely. Dleit je vsledek: elezn s Lauderem prohrl a tou prohrou piel o hodn, pedevm o to, o co stl nejvce - o moc. Z celho majetku mu zstala st vzcn sbrky obraz (odhady hovo a o stamilionov hodnot). Podle denku Blesk te jeho rodina, tsnna finannmi problmy, prodv i luxusn vilu v Praze 5, kter je majetkem jeho syna Davida. Mlad elezn ji roku 2000 kupoval za 14 milion. Te je dm k mn za 28 milion, jeho skuten hodnota je vak podle zdroj MF DNES po mimodn nkladn rekonstrukci mnohem vy. elezn rozhodn nen chud vdy sv nemovitosti ped nkolika lety prodval vce ne za 120 milion. Zrove jej vak vyerpvajc boj s Lauderem pipravil o to nejcennj: podl v Nov, kter mu krom penz nesl i mimodnou moc.

"Nikdy si nepipoutl, e me prohrt," k jeden z nkdejch eleznho spolupracovnk. "Myslel si, e i kdyby stt prohrl arbitr, jak se to stalo, a on piel o sv majetkov podly v Nov, co se tak stalo, vdy mu zstane vliv. e se bez nho ta televize prost neobejde." Jene se nakonec obela. A jestli si dnen hlavn majitel Novy - spolenost PPF - nco opravdu pej, pak aby byla s eleznho rou spojovna pokud mono co nejmn. Mimochodem: najt dnes fotografii eleznho na webov strnce Novy vyaduje nemal ptrac sil. elezn to me prvem povaovat za krutou nespravedlnost. Nebt jeho, PPF by se nikdy k tak skvlmu byznysu, jakm Nova stle je, nedostala.

Vztahy eleznho s majiteli Novy jsou dnes na bodu mrazu. "Urit v tom nebude hrt nijak vznamnou lohu," odpovd mluv televize Dan Plovajko na otzku, jakou roli bude mt elezn pi nadchzejcch oslavch 10. vro Novy. "Televize, to je hlavn program, jednotliv modertoi a poady odchzej a pichzej..." O pr minut pozdji mluv Plovajko pece jen dodv: "Na doktora eleznho pi oslavch samozejm nezapomeneme." Tko ct, jak oslav jubileum televize mu, kter o sob kdysi kal: "J jsem televize Nova." dosti o rozhovory elezn odmt. Vjimku pravideln in pouze v ppad denku Prvo, jemu se tak v jnu svil: "Televize Nova je moje milovan dt. Sleduji jeho vvoj. Nkdy s potenm, nkdy s velkmi rozpaky. S mimodn velkmi rozpaky." elezn m nepochybn svou st pravdy, kdy tvrd, e se na jeho pdu podepsala "politick objednvka", i lpe eeno atmosfra.

Velk st souasn vldn koalice v ele s ministrem kultury Pavlem Dostlem s eleznm opravdu nevychz tak idylicky, jak tomu bylo pi eleznho souit s ODS a SSD v asech opozin smlouvy. Kdy eleznho ped dvma lety propustili z policejn cely, zamil okamit do pracovny tehdejho pedsedy Snmovny Vclava Klause, kter bil na poplach ped "kriminalizac podnikatel". Dnes u tak mocn spojence nem - bez mocn televize v zdech nem ani co nabdnout. elezn pesto nov partnery nael: ve spolenm sentnm klubu se spojil se temi komunisty a jednm nezvislm kolegou. "Nem to nic spolenho s politikou, s tm nvrhem jsem za nm piel j," k komunistick sentor Jaroslav Doubrava. "Jde jen o to, abychom mli rovn podmnky pro prci v Sentu a nemuseli si jako sentoi bez zzem klubu sami platit napklad kancelsk poteby." Pesto sentor Doubrava neskrv sympatie, kter k eleznmu chov: "Je mi z toho smutno, kdy vidm, jak se k nmu nkte kdysi lsali, a jen co byl odvoln, nezavad o nj pohledem." Svm paktem s komunisty ztratil elezn hodn sympati i mezi svmi nkdejmi spojenci: "Nepochopil jsem to, nen to astn," k pedseda ODS a mstopedseda Sentu Mirek Topolnek. "Zkomplikoval si tm ivot, tko u se bude zbavovat nlepky, e se elov spojil s komunisty."

achista elezn bval proslul tm, e kad svj krok ml promylen na nkolik tah dopedu: "Myslm, e jde o politickou moc," tvrd poradce Petra Pitharta Jaroslav Veis. "Pedseda klubu me napklad kdykoli promluvit na schzi Sentu a jeho innost tm vznamn ovlivnit. Myslm, e je to pro nj cesta, jak se znovu dostat aspo njak nahoru."


Zdroj: Jindich dlo, MF Dnes, 27.11.2003


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
28/11 Stanovisko AMA k problematike peoplemetrov
27/11 Pjmy T chtj navyovat dobrovolnci
27/11 Vnoce s TV Praha a TV Hradec Krlov
27/11 Rusk politik irinovskij nesm na obrazovku
26/11 Zmny ve vyslacm schmatu 2004

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
elezn u nen elezn :-)

28.11.2003 - 09:31 anonym
Na druhou stranu, je spravedliv, e KDO CHCE MOC - NEMA NAKONEC NIC! Jak trefn poekadlo na osobu,kter honbou za mamonem a moc se nett nieho a pohrd bnmi lidmi. Chtl pod vc - chtl naplnit sv slova, e ON je NOVA a nikdo mu ji nevezme. NOVA je zkrtka jeho zlat slepice a tu nidky nepust. Jaxe prepotal! :-) Dobe mu tak. Bohuel si stait nahrabat dost, aby nemusel u do smrti dlat, ale stejn piel o to nejcenj (viz lnek) o tu MOC! Chtl vldnout NOV, pes n pak LIDEM! (pamatujeme na jeho one-man-show,kdy uspsn manipuloval s masou -"Tohle budeme vyslat, tohle (m se nelb) nebudem vyslat") Jet,e ho vykopli. U se nemohli dvat na to,jaxi jedna osoba pivlastnuje nco co j vlastn vbec nepatila.Jedin dobe. A jaxe k - sejde z o, sejde s mysli. To bude nejvt jeho prohra!! ZAPOMENE SE NA NEJ!
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!