satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

ter 27.07.2004 - 02:17:52 online jenom VY pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Pri bezdrtovej kblovke v SR pripad na jednho klienta aj sedem pirtov dnes
Obliba "soudn" televize stoup dnes
Ztra zan 15. zasedn RRTV vera
"Franczska CNN" nebude ani v roku 2005 vera
Dokument Olgy Sommerov Kdla Andl vera
Eurpsky digitlny trh bude rs
Ako funguje peoplemeter
Informace z analzy vysln Prima TV
T SR uloil ST a GTS povinnos prepoji sa poda nm urench podmienok
Prepojenie siet: Jedinm monm rieenm je konen rozhodnutie predsedu T SR

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/07 - TV ke staen: Program: AXN a Romantica na msc srpen, TV Praha na 31. tden.

11/07 - TV ke staen: Program: Spektrum a SuperMax na msc srpen, Galaxie-sport na 29.-32. tden a Programov schma Galaxie-sport na msce ervenec a srpen.

07/07 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide, Private Blue Europe, Private Gold a Private Gold Guide na msc srpen.
Rubrika: Program
Stanovisko AMA k problematike peoplemetrov
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 28.11.2003

Asocicia medilnych agentr (AMA) vyjadrila jednoznan zujem na zaveden jednotnej meny, preto sa rozhodla do komisie alternatvneho projektu spolonosti SATO-EMS nedelegova svojho zstupcu. Naalej budeme podporova platformu PMT a verme, e sa podar dopracova Zmluvu o budcej zmluve a Servisn zmluvu do finlnej podoby vetkmi zastnenmi stranami tak, aby boli pripraven k podpisu najneskr v januri 2004. Cel situciu vnmame ako stratu dvery medzi vysielatemi, ktor vznikla prli zdhavmi rokovaniami.

V prpade, e bude paralelene prebieha vber dodvatea prieskumu aj cez SATO-EMS, cel snaha o zavedenie peoplemetrov sa bude trieti, o poda ns vysiela nedveryhodn signl smerom k celmu trhu. Ak by to malo aie dsledky na PMT, naprklad odchodom niektorch vysielateov z PMT, zvime nau aliu as v projekte peoplemetrov na Slovensku, povedal pre Stratgie Jn Havelka, podpredseda AMA.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/11 Osaml mu Vladimr elezn
27/11 Pjmy T chtj navyovat dobrovolnci
27/11 Vnoce s TV Praha a TV Hradec Krlov
27/11 Rusk politik irinovskij nesm na obrazovku
26/11 Zmny ve vyslacm schmatu 2004

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!