satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Sobota 07.05.2005 - 22:24:08 online 8 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
19%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 827 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
100 Nejvtch ech odhaleno! vera
Karneval Media zaznamenv rapidn rst internetu a je spnj ne ADSL vera
V TV JOJ pribudn piati nov modertori vera
Prjem skobnho vysielania DVB-T nesie rizik
Chris Dziadul: pokrok v legislativ, nejasnosti v DVB-T
ITV koupila britsk multiplex A
DVB-T v Bratislave zabezpe ST, Rdiokomunikcie, o.z.
Rozhlasov a televizn poplatky poslanci odloili na erven
spn start tet ady Rane U Zelen sedmy
T 24 on-line na portlu www.ct24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Technika
Televizn signl lidem mnohde chyb
Autor: K.Frouzov, MF Dnes, e-mail: Pidan: 16.09.2004

Na ad mst kraje, hlavn v horch, nemohou lid sledovat nkter programy televize
Zrnn a um se ozve v obvacch pokojch v Jablonci nad Jizerou po stisku televiznho ovladae. Stejn jako v dalch mstech Libereckho kraje tu st rodin nechyt televizn signl. Problmy maj i obyvatel Jilemnice, Krytofova dol, Zlat Olenice, Tanvaldu, Desn a dalch horskch obc. Televizn poplatky vak plat stejn jako obyvatel s dobrm televiznm signlem.

Kolik ze ty program lid na televizi nalad, zvis na tst a ikovnosti. "Soused teba vynej antny nahoru na kopec. Napoj ji na drty a doma pak na televizi. Da se jim tak chytit celkem slun signl," vylil starosta Jablonce nad Jizerou Vclav Nosek. Mstu se ped asem podailo sehnat a spustit pevad Primy. "Jsme v dol a tern je lenit. I pes rzn pevade st lid dl nem signl. Jedn se teba o oblasti Stromkovice, Horn Dunice nebo Blansko. Nkdo chyt Primu a T2 a soused jen T1 a Novu," dodal starosta s tm, e nejlpe jde Nova a nejhe Prima.


Programy lid sleduj pes satelity

Obdobn situace je tak v Krytofov dol. "st obyvatel si proto koupila satelity a pes n sleduj oba programy esk televize a Primu," popsal situaci starosta Krytofova dol Pravoslav Svainka. Lidem podle nj televize tolik nechyb. "Hodn mstnch ji ani nevlastn. Kvalitn pjem by vak chtly mt mstn penziony, protoe potebuj nabzet turistm i tyto sluby," dodal Svainka. A jak mstn e situace, kdy maj v plnu sledovat nkter z poad? "Zajdou teba k sousedm, kte maj dobr signl. Mui se chod dvat na sportovn utkn do hospody," dodal starosta.

Pote se nevyhbaj ani vtm mstm. Nekvalitn signl je i v nkterch stech Jilemnice. "Bydlm padest metr od nmst a T 2 zrn. Primu nechytm vbec," uvedl mstostarosta Jilemnice Vclav Hartman. Nejvce ho pr pl, e sportovn utkn sleduje na nekvalitnm obrazu. "Obas m zaujme njak zajmav film nebo detektivka na Prim a zamrz m, e si program nemu pustit." Krom st Jilemnice se potkaj se patnm televiznm signlem tak v nedalek Vchov nad Jizerou a v Hrabaov. "Programy je tk a nkdy pln nemon naladit hlavn v dolch a mezi kopci," zobecnila starostka Jilemnice Jaroslava Kuntov.

Podle Davida Pilae z tiskovho oddlen Novy televize problmy s pjmem signlu v Libereckm kraji nezaznamenala. "Podle naeho odbornka Vclava Udatnho v posledn dob nevme o dnch problmech s pjmem Novy na Liberecku," ekl Pila.

Signl Primy je podle mluv televize Jany Malkov vborn v mstech pm viditelnosti jetdskho vyslae. "V ternnm stnu vak me bt i v relativn mal vzdlenosti od vyslae signl zcela nepouiteln. O pravu signlu ns podal Jablonec nad Jizerou, Tanvald, Desn a Hejnice. Ne vude se nm ale podailo signl zajistit," uvedla mluv.

Lokality, kde maj lid problmy s pjmem T1 i T2, mluv veejnoprvn televize Martin Krafl neupesnil. "T1 m pokryt 99,9% a T2 98,7%. Problmy se mohou vyskytovat v hornatch oblastech nebo v dolch," uvedl mluv. "Pokud nkdo chce sledovat programy T1 nebo T2 a neme kvli tomu, e nem signl, m jet monost koupit si satelit a k nmu balk program Czech link, kde jsou oba programy," dodal Krafl. Stejn een nabdla tak mluv Primy.


Obce se potkaj s byrokraci

Pokud msta chtj zadit lidem nedostupn televizn program, mus podstoupit komplikovan a zdlouhav administrativn koleko po nkolika adech. Napklad Zlat Olenici trvalo est let, ne zskala signl T2. "Obnelo to spoustu ltn, administrativy, byrokracie. Stlo to hodn sil a nakonec jsme to protlaili pes poslaneckou snmovnu," vylila proces starostka Zlat Olenice Vra Hovorkov a dodala, e nyn u v obci chyb jen Prima. "Tu postrdaj hlavn eny, kter by rdy sledovaly serily," dodala starostka.

Obce v Libereckm kraji, kde maj lid problmy s pjmem televiznho signlu:

Krytofovo dol
Hejnice
Jablonec nad Nisou
Zlat Olenice
Tanvald
Desn v Jizerskch horch

Pote se vyskytuj i na jinch mstech, asto v dolch a mezi kopci, kam se signl kvli lenitmu ternu nedostane.


Zdroj: Kateina Frouzov, MF Dnes, str.3, 9.9.2004


poet koment k tomuto lnku: 3

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
31/08 Videohry maj najv podiel na trhu s hrakami a hrami v E
18/08 Monosti pripojenia k internetu za priazniv cenu je potrebn hada dlhie
16/08 Vnmanie prce s internetom ako prli nkladn malo v roku 2003 klesajcu tendenciu
08/07 Provoz CDMA Eurotelu ru televizn signl
01/06 irokopsmov pstup pes stratosfru

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
CaTV

21.09.2004 - 08:08 mc
A o takto kbel. Nemus to by hne 40 prg. od UPC alebo Karnevalu. Z lnku vyplva, e vade sa v tom angauj starostovia resp. obce. Tak o potom natiahnu obecn kbel, trebrs len T1, T2, Nova, Prima, nejak loklka za prijate cenu (nertam ud, pre ktorch je jedin prijaten cena zadarmo, t nech id do ...). Potom mono do kblu pusti aj internet (CMTS pre 64 users stoj pod 100000,- K) a miestny telefn !!!
cena karty

16.09.2004 - 17:41 kubisek
Jo, to je pravda. Cena karty je - d se ct - a zlodjsky vysok. Na to, e v n nen obsaena licence na vysln...
no nevm, nevm, pi cen okol ...

16.09.2004 - 16:11 sukesada
no nevm, nevm, pi cen okolo necelch devti tisc za kompletn pijmac satelitn zazen na CzechLink - do deseti tisc i s mont, to si snad me dovolit dnes u tm kad.
Kdy stvaly televizory estnct tisc a vplaty byly kolem dvou tisc, tak si na to stejn kad dokzal naetit! Tak pro by v dob, kdy jsou prmrn vplaty kolem patncti tisc (i kdy je nemme samozejm vichni), by si na to lovk nemohl naetit, kdy bude chtt? Signl je nkde patn, to je jasn, ale nen peci (ani technicky) mon budovat pevade vude, v kadm koutu kad vesniky! A ani DVB-T toto hned tak nevye (jestli vbec nkdy), take investovat v takovchto podmnkch do CzechLinku je pece to nejjednodu (jet e ho vbec mme)!
Akort lituju lid, co ij v mst, kde teba ani ten vhled na jih nen oteven, take ani satelit jim nepome. Urit se takov msta najdou, ale to se bohuel ned nic dlat, nikdy nic nen dokonal.
Ovem chtt toto eit etenm na pijmacm zazen, to je trochu mimo. Jedin, co by bylo velmi vhodn, by bylo, kdyby kad koncesion T ml monost si zakoupit alespo jednu kartu CzechLink za poizovac nklady (cca. 500 - max. 1.000 K), tak by cena kompletu opt o njk dva a ti tisce poklesla a za njakch est tisc by bylo satelitn een cenov opt o dost pstupnj.
Celkov poet koment: 3 / zobrazuj se: 1 ... 3

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!